Az biztosítási kockázatkezelési stratégiák tökéletesítése: Mi működik, és miért

A biztosítók számos stratégiai kockázattal néznek szembe, melyek új fenyegetések, és megkérdőjelezik üzleti modelleik alapjait és értékesítési ajánlataikat.

Az új területeken áttörést hozó technológiák versenyt hoznak létre, és gyorsan és drasztikusan átformálják az üzlet minden aspektusát.

ADVERTISEMENT

Egy stratégiai kockázatkezelési (SRM) keretrendszer alkalmazásával a biztosítók lépést tarthatnak, hatékonyan kezelhetik ezeket a változásokat, ahogyan azok bekövetkeznek.

Az Stratégiai Kockázatok az Biztosításban 

A modern, gyors tempójú gazdaságban a biztosító társaságok egyre sebezhetőbbek a stratégiai kockázatokra.

Ezek a feltörekvő fenyegetések kérdőjelezik meg a társaság értékesítési javaslatainak és működésének alapvető elemeit.

ADVERTISEMENT

A technológia fejlődése, az gazdasági változások és a fogyasztói preferenciák változása potenciális zavarokat okozhat, amelyek esetleg mozgásba hozzák a megalapozott vállalatokat.

Alapvető funkció és a korlátai

Hagyományosan az biztosító cégek kiválóan teljesítenek a kockázatkezelés területén, sokan pedig vállalati kockázatkezelési (ERM) gyakorlatokat alkalmaznak.

Azonban az ERM gyakran nem képes hatékonyan kezelni a stratégiai kockázatokat, melyek rendkívül zavarók és kihívást jelentenek a megjósolásban, megbecsülésben és enyhítésben.

ADVERTISEMENT

Ezek a kockázatok közvetlenül fenyegethetik a biztosító vállalat modelljét és értékelési javaslatát.

A stratégiai kockázatkezelés (SRM) szükségessége

Az úttörő technológiák és a hagyományos piaci szereplőktől érkező verseny miatti hullámvölgyekkel való megküzdés érdekében a biztosítóknak szükséges figyelembe venniük a stratégiai kockázatkezelést (SRM).

A SRM átfogó megközelítést kínál, amely lehetővé teszi a biztosítók számára nemcsak ezeknek a kockázatoknak a negatív oldalainak kezelését, hanem a növekedési lehetőségek kihasználását is.

Az SRM irányába történő elmozdulás meghatározó fejleményt jelent az biztosítók kockázatkezelési útján, amely összhangban van kockázatkezelési képességeik természetes előrelépésével.

Rick Lusk véleménye az biztosítási kockázatstratégiák elsajátításáról

Rick Lusk, akinek több mint 20 éves tapasztalata van a biztosítási iparban, megosztotta azokat az öt tippet, amelyeket hatékony kockázatkezelők alkalmaznak. 

Szerinte:

1. A vállalkozás és kockázatprofiljának megértése létfontosságú

Rick Lusk hangsúlyozza annak fontosságát, hogy teljes körűen ismerje meg a vállalkozást, amelyben dolgozik, beleértve annak működését, termékeit, szolgáltatásait és az általa felvállalt kockázatokat.

Ez a tudás segít az esetleges kockázatok azonosításában és megfelelő biztosítási fedezet meghatározásában.

2. A kockázatkezelési stratégia kidolgozása kulcsfontosságú lépés

A kockázatok azonosítása után Lusk azt tanácsolja, hogy készítsen kockázatkezelési stratégiát, amely magában foglalja a kockázatelemzést, ellenőrzést és finanszírozást.

Hangsúlyozza, hogy ez a stratégia összhangban kell legyen az üzlet általános céljaival és céljaival.

3. Az erős kapcsolatépítés nélkülözhetetlen az egy biztosítási kockázatkezelő számára

Rick Lusk hangsúlyozza a fontosságát, hogy szorosan együtt kell működni a különböző belső és külső érdekelt felekkel, mint például a kibocsátók, brókerek és kártérítési szakemberek.

Rámutat, hogy az erős kapcsolatok segíthetik a jobb kikötéseket és feltételeket egy vállalat biztosítási fedezetéhez.

4. Fontos az aktuális tudás megtartása az biztosítási iparágban

Lusk hangsúlyozza az biztosítási szektor dinamikus jellegét és annak szükségességét, hogy tájékozottnak legyünk az új szabályozásokról, irányelvekről és iparági trendekről.

Szerinte ez a tudás kulcsfontosságú a tájékozott döntéshozatalhoz és annak biztosításához, hogy egy vállalat biztosítási fedezete megfelelő és alkalmas legyen.

5. Az Együttműködés Hatékonysága a Siker Kulcsa

Rick Lusk hisz a világos kommunikáció fontosságában, különösen abban, hogy megmagyarázza a kockázatkezelési stratégiákat és azok indokait mind belső, mind külső érdekelt felek számára.

Miért fontosak az ösztönző kockázatkezelési stratégiák?

A biztosítási kockázatkezelés kiemelkedő fontosságú az iparágban. A szektor alapja az értékelés, árazás és kockázatkezelés.

Egy olyan világban, ahol a kockázatok egyre bonyolultabbá és összetettebbé válnak – legyen szó globalizációról, digitális átalakulásról vagy éghajlatváltozásról – a kockázatok hatékony kezelésének képessége megkülönbözteti a sikeres biztosítási cégeket.

Új kihívásokhoz való alkalmazkodás

A biztosítási iparág egyedi kihívásokkal szembesül, például a politikák pontos árazása az éghajlatváltozás következményeivel szemben – egy ismert “veszélytényező.”

A COVID-19 járvány további példát szolgáltatott a kockázat dinamikus jellegére, megmutatva, hogy milyen gyorsan egy beszállítási lánc zavara hogyan válhat egy tágabb létezési fenyegetéssé, befolyásolva a biztosítottak viselkedését, igénygyakoriságát, és végül a biztosítók pénzügyi stabilitását.

Miért fontos a proaktív kockázatkezelés

A proaktív kockázatkezelés lehetővé teszi a biztosítók számára, hogy előre jelezzenek és csökkentsék a kockázatokat még azelőtt, hogy megnyilvánulnának.

Ez a megközelítés létfontosságú a fennmaradás és a biztosított kötelezettségek folyamatos teljesítésének biztosításában.

A COVID-19 járvány során hirtelen bevezetett változtatások hangsúlyozzák a rugalmasság fontosságát a kockázatkezelési stratégiákban.

Újítás és Technológia az Biztosítási Kockázatkezelésben

A biztosítók egyre inkább az AI-t és a kifinomult Irányítás, Kockázatkezelés és Compliance (GRC) platformokat használják.

Ezek a technológiák javítják a kockázatokra vonatkozó előrejelzést, hatékonyabb aláírási folyamatokat biztosítanak, és fokozottan javítják a kárigénykezelést, amely versenyelőnyt nyújt.

A biztosítási kockázatok mennyiségi jellege

Azokkal a nem pénzügyi iparágakkal ellentétben, ahol a kockázat inkább minőségi, a biztosítási kockázatok nagyrészt mérhetőek.

Ez a mérhetőség lehetővé teszi a pontosabb kockázatmodellezést és elemzést. Bankok és biztosító társaságok ezért jelentős összegeket invesztálnak a kockázatkezelésre, gyakran egy Rizikófőtisztviselő (CRO) irányítása alatt.

Az ilyen strukturált kockázatkezelés létfontosságú a szabályozási megfelelés, a pénzügyi stabilitás és a stratégiai döntéshozatal szempontjából.

Miért szükséges egy alapos megközelítés?

A biztosítás területén a kockázatkezelés nemcsak a szabályozásról vagy a pénzügyi teljesítőképességről szól; emellett a megbízhatóságról és a hitelességről is.

A ügyfelek a biztosító cégekre támaszkodnak legsebezhetőbb pillanataikban.

Az alapos, következetes kockázatkezelési megközelítés biztosítja, hogy a biztosítók megfeleljenek ezeknek az elvárásoknak, ezáltal megtartva az ügyfél bizalmát és az iparági hírnevet.

Biztosítás kockázatkezelésének mestersége: Hagyományos vs. Vállalati Kockázatkezelés

A kockázatkezelés alapvető fontosságú a biztosításban, ahol a kockázatok megértése és csökkentése kulcsfontosságú a vállalkozás sikeréhez.

Az átmenet a hagyományos kockázatkezeléstől a vállalati kockázatkezelésre (ERM) jelentős változást jelent abban, ahogyan a biztosítók a kockázatokkal foglalkoznak – nemcsak fenyegetésként, hanem stratégiai elemekként.

Hagyományos Kockázatkezelés

Az biztosításokban hagyományosan a közvetlen, azonosítható kockázatokra összpontosítottak, főként azokra, amelyek biztosíthatók, mint például tűz, lopás vagy kibertámadás.

Ez a megközelítés, bár hatékony lehet konkrét fenyegetésekkel szemben, gyakran elszigetelten működik. Minden részleg önállóan kezeli a kockázatokat, ami széttöredezett képet eredményez a vállalat kockázati profiljáról.

Ez az elszigetelt megközelítés megakadályozhatja a különböző kockázatok közötti kölcsönhatások átfogó megértését és az átfogó üzleti stratégiára gyakorolt hatásuk feltárását.

A vállalati kockázatkezelésre való áttérés

Az ERM egy összetettebb megoldást kínál, ami a kockázatot szorosan kapcsolatban látja a stratégiai célkitűzésekkel és teljesítménnyel.

Ez a holisztikus nézőpont ösztönzi az üzleti egységek közötti együttműködést, biztosítva, hogy a kockázatokat a vállalat teljes működése és stratégiai céljai kontextusában értékeljék.

Az ERM a kockázatkezelést stratégiai partnerként kezeli, nem pedig költségközpontként, a hangsúlyt a kockázatra mint az új lehetőségek elősegítőjére helyezve.

Miért működik az ERM az biztosítócégek számára

Itt van, hogy miért:

 • Összetett Szemlélet: Az biztosítócégek széles körű kockázatokkal szembesülnek, operatív, stratégiai és hírnevelési területeken egyaránt. Az ERM lehetővé teszi ezeknek a kockázatoknak és azok kapcsolatainak átfogó megértését, lehetővé téve a jobb döntéshozatalt és erőforrásallokációt.
 • Proaktivitás a Reaktabilitás felett: Az ERM proaktív megközelítése lehetővé teszi a biztosítócégek számára, hogy előrejelezzék és csökkentsék a kockázatokat mielőtt megvalósulnának, csökkentve a potenciális veszteségeket és növelve az ellenálló képességet a váratlan eseményekkel szemben.
 • Stratégiai Igazodás: A kockázatkezelést üzleti stratégiával összehangolva az ERM segít az biztosítócégeknek azonosítani és követni azokat a lehetőségeket, amelyek összhangban vannak a kockázatvállalással és a stratégiai célokkal. Ez a igazodás kulcsfontosságú a biztosítási iparág versenyképes és szabályozási környezetében történő navigáláskor.
 • Innováció és Növekedés: Az ERM kiegyensúlyozott megközelítésre bátorítja a kockázatvállalást, ami lényeges az innovációhoz és a növekedéshez. A kockázatok teljes spektrumának megértése lehetővé teszi a biztosítócégeken számára, hogy magabiztosan feltárják az új piacokat, termékeket és technológiákat.
 • Szabályozói Megfelelés és Ügyfélbizalom: Az iparágat erősen befolyásoló szabályozási követelmények hatására az ERM támogatja a megfelelést és ügyfélbizalmat épít azzal, hogy elköteleződik a körültekintő kockázatkezelés és a hosszú távú életképesség mellett.

Életbiztosítási kockázatstratégiák tökéletesítése:  Jelentőségek és Kihívások

A kockázatok hatékony kezelése pozitív hatással van a tőkére, a nyereségre és az operációkra, egyértelmű előnyöket kínálva. 

Azonban még a jól bevezetett vállalatok is nehézségekkel szembesülnek a szilárd GRC és kockázatkezelési stratégiák végrehajtásában.

Élettőbiztosítási kockázatkezelés előnyei

 • Nagyobb Kockázatérzet: Az élettőbiztosítási szervezet egész területén a magasabb kockázatérzékelés segít a korai azonosításban és csökkentésben, amely kulcsfontosságú a pénzügyi stabilitás és a vevői bizalom fenntartásához.
 • Stratégiai Döntéshozatal: A kockázat beépítése a stratégiai tervezésbe biztosítja, hogy a biztosítási termékek és szolgáltatások az üzleti célokkal összhangban legyenek, hatékonyan kiegyensúlyozva a kockázatot és az elismerést.
 • Szabályozási Megfelelés: Az erősen szabályozott élettőbiztosítási iparágban az összehangolt megfelelőségi intézkedések csökkentik a büntetés kockázatát és erősítik a szervezet reputációját.
 • Üzleti Hatékonyság: A kockázatkezelési folyamatok és ellenőrzések következetes alkalmazása rendszerezetté teszi az operációkat, csökkenti a költségeket és javítja a szolgáltatásnyújtást.
 • Biztonság és Védelem: A munkahelyi biztonság és védelem prioritizálása megvédi a vállalat legfontosabb javait – alkalmazottait és vevőit.
 • Piaci Megkülönböztetés: Egy erős kockázatkezelési keretrendszer egy élettőbiztosítási vállalatot különlegessé tehet, feltűntetve elhivatottságát a megfontoltság és megbízhatóság terén.

Kihívások az élettőbiztosítási kockázatkezelésben

 • Kezdeti Költségek: Egy átfogó kockázatkezelési program bevezetése az élettőbiztosításban költséges lehet, technológiai beruházást és képzett személyzetet igényelve.
 • Igazgatási Követelmények: A szigorú igazgatás szüksége megterhelheti az erőforrásokat, jelentős időt és anyagi befektetést követelve a különböző üzleti egységektől.
 • Kockázati Konszenzus: A kockázat súlyosságáról és csökkentési stratégiákról való megegyezés bonyolult lehet, figyelembe véve az élettőbiztosítás sokféle kockázati természetét, az értékesítéstől a működésig.
 • Érték Megjelenítés: A kockázatkezelési kezdeményezések ROI-jának bemutatása az érintett felek számára kihívást jelenthet, különösen amikor az előnyök megelőző jellegűek, nem azonnal mérhetőek.

Stratégiai Kockázatkezelés a Biztosítási Szektor számára

A kockázatkezelési terv kidolgozása és végrehajtása kulcsfontosságú a biztosítási iparág bonyolultságainak átlátásához.

Itt van egy egyszerűsített megközelítés, amelyet az biztosítási szakembereknek szabtak, és a stratégiai kockázatkezelésre összpontosítanak:

 1. Kommunikáció és Tanácsadás: Kezdje el egy szilárd kommunikációs tervvel. Ez magában foglalja az összes érintett fél tájékoztatását, a munkatársaktól a partnerekig, a kockázatkezelési irányelveiről. Hangsúlyozza a kockázatok kettős természetét – azokat, amelyek veszélyeztetik és azokat, amelyek lehetőséget kínálnak.
 2. Terület és Kontextus: Határozza meg a kockázatvállalási hajlandóságát és tűrőképességét. Fontolja meg, hogy ezek az elemek hogyan igazodnak a vállalati célokhoz, a szabályozási követelményekhez és a biztosítási piac konkrét kihívásaihoz.
 3. Kockázatazonosítás: Azonosítsa a biztosításra egyedi kockázatokat, például a szabályozási változásokat, a piaci volatilitást és az üzleti kockázatokat. Tartsanak egy dinamikus kockázatnyilvántartást ezek követésére.
 4. Kockázatelemzés: Használjon mind a minőségi, mind a mennyiségi módszereket a kockázatok hatásának felmérésére. A biztosítás esetében a mennyiségi elemzés különösen értékes az aláírás és árazás kockázatai esetében.
 5. Kockázatértékelés: Döntsön a válaszlépésről – kerülje el, enyhítse, ossza meg vagy fogadja el a kockázatokat annak függvényében, hogyan igazodnak stratégiai célokhoz és kockázatvállalási hajlandóságához.
 6. Kockázatkezelés: Hozzon létre olyan stratégiákat, amelyek kifejezetten a biztosításhoz kapcsolódnak, például a kockázatmegosztáshoz történő visszabiztosítást vagy az enyhítéshez szükséges haladó elemzést.
 7. Figyelemmel kísérés és Felülvizsgálat: Folyamatosan figyelje az ellenőrző rendszereket és azok hatékonyságát. Igazítsa az stratégiákat szükség szerint ahhoz, hogy mind belső célokkal, mind külső szabályozási követelményekkel összhangban maradjon.

Végleges ítélet

Az egyre változó kockázatok és lehetőségek láttán az biztosítóknak át kell venniük a Stratégiai Kockázatkezelés (SRM) módszert, hogy megvédjék és fokozzák versenyelőnyüket. 

Ez a megközelítés képessé teszi őket arra, hogy előre lássák a változásokat, proaktívan reagáljanak, és hosszú távú sikert érjenek el a biztosítási iparág kihívásokkal teli környezetében.

Olvasás más nyelven