Het beheersen van verzekeringsrisicostrategieën: Wat werkt en waarom

Verzekeraars hebben te maken met verschillende strategische risico’s, die nieuwe bedreigingen vormen die de basis van hun businessmodellen en waardeproposities uitdagen.

Technologieën die nieuwe wegen banen en competitieve verschuivingen teweegbrengen, hervormen snel en drastisch alle aspecten van het bedrijfsleven.

ADVERTISEMENT

Door een strategisch risicobeheer (SRM) kader te omarmen, kunnen verzekeraars voorop blijven lopen en effectief omgaan met deze veranderingen terwijl ze plaatsvinden.

Strategische Risico’s in Verzekeringen 

In de moderne, snel veranderende economie zijn verzekeringsmaatschappijen steeds kwetsbaarder voor strategische risico’s. 

Deze opkomende bedreigingen stellen de fundamenten van de waardepropositie en de bedrijfsvoering van een bedrijf op de proef. 

ADVERTISEMENT

De evolutie in technologie, economische verschuivingen en veranderingen in consumentenvoorkeuren kunnen potentiële verstoringen veroorzaken, mogelijk gevestigde bedrijven verplaatsen.

Kernfunctie en de beperkingen ervan

Traditioneel excelleren verzekeringsmaatschappijen in risicomanagement, waarbij velen enterprise risk management (ERM) praktijken overnemen. 

ERM schiet echter vaak tekort in het aanpakken van strategische risico’s, die opmerkelijk ontwrichtend en uitdagend zijn om te voorspellen, kwantificeren en te beperken. 

ADVERTISEMENT

Deze risico’s kunnen rechtstreeks de bedrijfsvoering en waardepropositie van de verzekeraar bedreigen.

De noodzaak van Strategisch Risicomanagement (SRM)

Om de uitdagingen van disruptieve technologieën en concurrentie van niet-traditionele entiteiten het hoofd te bieden, moeten verzekeringsmaatschappijen strategisch risicomanagement (SRM) overwegen.

SRM biedt een allesomvattende benadering, waardoor verzekeraars niet alleen de negatieve kanten van deze risico’s kunnen beheren, maar ook groeikansen kunnen benutten.

De verschuiving naar SRM markeert een cruciale ontwikkeling in de reis van verzekeringsmaatschappijen op het gebied van risicobeheer, in lijn met de natuurlijke evolutie van hun risicomanagementcapaciteiten.

De Visie Van Rick Lusk over Het Beheersen van Verzekeringsrisicostrategieën

Met meer dan 20 jaar ervaring in de verzekeringssector heeft Rick Lusk vijf tips gedeeld die volgens hem worden gebruikt door effectieve risicomanagers.

Volgens hem:

1. Het Begrijpen van de Business en Haar Risicoprofiel is Cruciaal

Rick Lusk benadrukt het belang van een grondig inzicht in de business waarvoor men werkt, inclusief de activiteiten, producten, diensten en de risico’s waarmee het te maken heeft. 

Dit inzicht, vermeldt hij, helpt bij het identificeren van mogelijke risico’s en het bepalen van passende verzekeringsdekking.

2. Het ontwikkelen van een Risicomanagementstrategie is een Belangrijke Stap

Zodra risico’s geïdentificeerd zijn, adviseert Lusk om een risicomanagementstrategie te ontwikkelen die risicobeoordeling, controle en financiering omvat.

Hij benadrukt dat deze strategie in lijn moet zijn met de algehele doelen en doelstellingen van het bedrijf.

3. Het opbouwen van sterke relaties is essentieel voor een verzekeringsrisicomanager

Rick Lusk benadrukt het belang van nauw samenwerken met verschillende interne en externe belanghebbenden, zoals underwriters, brokers en claims adjusters.

Hij wijst erop dat sterke relaties kunnen helpen bij het onderhandelen over betere voorwaarden voor de verzekeringsdekking van een bedrijf.

4. Het is van essentieel belang om up-to-date te blijven binnen de verzekeringssector

Lusk benadrukt het dynamische karakter van de verzekeringssector en de noodzaak om op de hoogte te zijn van nieuwe polissen, regelgevingen en trends in de branche.

Volgens hem is deze kennis cruciaal voor het nemen van geïnformeerde beslissingen en ervoor te zorgen dat de verzekeringsdekking van een bedrijf voldoende en passend is.

5. Effectieve communicatie is de sleutel tot succes

Rick Lusk gelooft in het belang van duidelijke communicatie, vooral bij het uitleggen van risicobeheerstrategieën en hun rationale aan zowel interne als externe belanghebbenden.

Waarom zijn verzekeringsrisicomanagementstrategieën belangrijk?

Risicomanagement in de verzekeringssector is van het grootste belang. De basis van de sector is gebouwd op het beoordelen, prijzen en beheren van risico’s. 

In een wereld waar risico’s steeds complexer en onderling verbonden worden – of het nu gaat om globalisering, digitale transformatie of klimaatverandering – onderscheidt het vermogen om deze risico’s effectief te beheren de succesvolle verzekeringsmaatschappijen.

Zich Aanpassen aan Opkomende Risico’s

De verzekeringsindustrie staat voor unieke uitdagingen, zoals het nauwkeurig prijzen van polissen in het licht van klimaatverandering, een bekende ‘bedreigingsvermenigvuldiger’.

De COVID-19 pandemie illustreerde verder de dynamische aard van risico’s, waarbij snel duidelijk werd hoe een verstoring van de toeleveringsketen kan escaleren tot een bredere existentiële bedreiging, met gevolgen voor het gedrag van polishouders, claimfrequenties en uiteindelijk de financiële stabiliteit van verzekeraars.

Waarom Proactief Risicobeheer Belangrijk is

Proactief risicobeheer stelt verzekeraars in staat om risico’s te anticiperen en te beheersen voordat ze zich manifesteren.

Deze benadering is essentieel om de solvabiliteit te handhaven en ervoor te zorgen dat continu aan de verplichtingen van polishouders kan worden voldaan.

De snelle aanpassingen die tijdens de COVID-19-pandemie zijn gedaan, benadrukken het belang van wendbaarheid in risicobeheerstrategieën.

Innovatie en Technologie in Verzekerd Risicomanagement

Verzekeringsmaatschappijen maken steeds meer gebruik van AI en geavanceerde Bestuur, Risicomanagement, en Compliance (GRC) platforms. 

Deze technologieën maken betere risicovoorspellingen mogelijk, efficiëntere acceptatieprocessen en verbeterd schadebeheer, wat een concurrentievoordeel oplevert.

De Kwantitatieve Aard van Verzekeringsrisico

In tegenstelling tot niet-financiële industrieën, waar risico misschien meer kwalitatief is, zijn verzekeringsrisico’s grotendeels kwantificeerbaar. 

Deze kwantificeerbaarheid maakt gedetailleerdere risicomodellering en -analyse mogelijk. Banken en verzekeringsmaatschappijen investeren dan ook zwaar in risicomanagementfuncties, vaak onder leiding van een Chief Risk Officer (CRO). 

Een dergelijk gestructureerd risicomanagement is cruciaal voor regelnaleving, financiële stabiliteit en strategische besluitvorming.

Waarom een grondige aanpak noodzakelijk is

Bij verzekeringen is risicobeheer niet alleen een kwestie van naleving of financiële prestaties; het gaat ook om vertrouwen en betrouwbaarheid

Klanten vertrouwen op verzekeringsmaatschappijen tijdens hun meest kwetsbare momenten. 

Een grondige, consistente aanpak van risicobeheer zorgt ervoor dat verzekeraars aan deze verwachtingen kunnen voldoen, waardoor ze het vertrouwen van klanten en de reputatie in de branche behouden.

Beheersing van verzekeringsrisicostrategieën: Traditioneel vs. Enterprise Risk Management

Risicobeheer is fundamenteel in de verzekeringssector, waar het begrijpen en beperken van risico’s centraal staat voor het succes van bedrijven.

De evolutie van traditioneel risicobeheer naar enterprise risk management (ERM) markeert een significante verschuiving in hoe verzekeringsmaatschappijen risico’s benaderen – niet alleen als bedreigingen maar als strategische elementen.

Traditioneel Risicobeheer

Traditioneel lag de nadruk van risicobeheer in de verzekeringssector op directe, identificeerbare risico’s – voornamelijk op die verzekerbare risico’s zoals brand, diefstal of cyberaansprakelijkheid.

Deze benadering, hoewel effectief voor specifieke bedreigingen, werkt vaak in silo’s. Elke afdeling beheert zijn risico’s onafhankelijk, wat leidt tot een gefragmenteerd beeld van het risicoprofiel van het bedrijf.

Deze gescheiden aanpak kan een allesomvattend begrip van hoe verschillende risico’s met elkaar interageren en de algehele bedrijfsstrategie beïnvloeden, belemmeren.

De overgang naar Enterprise Risk Management

ERM biedt een meer geïntegreerde oplossing, waarbij risico wordt beschouwd als inherent verbonden met strategische doelstellingen en prestaties. 

Dit holistische perspectief bevordert samenwerking tussen bedrijfseenheden, waardoor risico’s worden geëvalueerd in de context van de gehele bedrijfsvoering en strategische doelen van het bedrijf. 

ERM positioneert risicobeheer als een strategische partner in plaats van een kostenpost, met de nadruk op risico als een potentieel stimulans voor nieuwe kansen.

Waarom ERM Werkt voor Verzekeringsmaatschappijen

Dit is waarom:

 • Holistisch Overzicht: Verzekeringsmaatschappijen staan voor een breed scala aan risico’s, van operationeel tot strategisch en reputatiegebonden. ERM vergemakkelijkt een alomvattend begrip van deze risico’s en hun onderlinge verbanden, waardoor betere besluitvorming en middelenallocatie mogelijk is.
 • Proactiviteit Boven Reactiviteit: De proactieve benadering van ERM stelt verzekeringsmaatschappijen in staat om risico’s te voorzien en te beperken voordat ze zich manifesteren, waardoor potentiële verliezen worden verminderd en de veerkracht tegen onvoorziene gebeurtenissen wordt verhoogd.
 • Strategische Afstemming: Door risicobeheer te integreren met bedrijfsstrategie helpt ERM verzekeringsmaatschappijen bij het identificeren en nastreven van kansen die in lijn zijn met hun risicobereidheid en strategische doelstellingen. Deze afstemming is cruciaal bij het navigeren door het competitieve en regelgevende landschap van de verzekeringsbranche.
 • Innovatie en Groei: ERM stimuleert een gebalanceerde benadering van risico’s, wat essentieel is voor innovatie en groei. Het begrijpen van het volledige scala aan risico’s stelt verzekeringsmaatschappijen in staat vol vertrouwen nieuwe markten, producten en technologieën te verkennen.
 • Regelgeving en Klantvertrouwen: In een industrie die sterk wordt beïnvloed door regelgevende vereisten, ondersteunt ERM naleving en bouwt klantvertrouwen op door een toewijding aan prudent risicobeheer en langetermijnhoudbaarheid te tonen.

Beheersen van verzekeringsrisicobeleid: Hun voordelen en uitdagingen

Het effectief beheren van risico’s heeft een positieve invloed op kapitaal, inkomsten en activiteiten, met duidelijke voordelen. 

Zelfs goed gevestigde bedrijven worden echter geconfronteerd met uitdagingen bij het implementeren van robuuste GRC- en risicobeheerstrategieën.

Voordelen van effectief risicobeheer in de verzekeringssector

 • Verbeterd risicobewustzijn: Door het hele verzekeringsbedrijf helpt een verhoogd risicobewustzijn bij vroegtijdige identificatie en mitigatie, wat cruciaal is voor het behoud van financiële stabiliteit en klantvertrouwen.
 • Strategische besluitvorming: Het opnemen van risico’s in strategische planning zorgt ervoor dat verzekeringsproducten en -diensten in lijn zijn met organisatiedoelstellingen, waarbij risico en beloning effectief in balans worden gebracht.
 • Regelgevende naleving: In de sterk gereguleerde verzekeringssector zorgen gecoördineerde nalevingsinspanningen voor het verminderen van het risico op boetes en verbeteren ze de reputatie van de organisatie.
 • Operationele efficiëntie: De consistente toepassing van risicoprocessen en -controles stroomlijnt operaties, verlaagt kosten en verbetert de dienstverlening.
 • Veiligheid en beveiliging: Het prioriteren van veiligheid en beveiliging op de werkplek beschermt de meest waardevolle activa van het bedrijf – de werknemers en klanten.
 • Markdifferentiatie: Een robuust risicobeheerkader kan een verzekeringsmaatschappij onderscheiden, waarbij het de toewijding aan voorzichtigheid en betrouwbaarheid benadrukt.

Uitdagingen in risicobeheer in de verzekeringssector

 • Initiële kosten: Het implementeren van een uitgebreid risicobeheerprogramma in de verzekeringssector kan kostbaar zijn en vereist investeringen in technologie en gekwalificeerd personeel.
 • Governance-eisen: De behoefte aan grondig governance kan de middelen onder druk zetten, waardoor aanzienlijke tijd en financiële investeringen nodig zijn van verschillende bedrijfseenheden.
 • Risicoconsensus: Het eens worden over risicogevolgen en mitigatiestrategieën kan complex zijn, gezien de diverse aard van risico’s in de verzekeringssector, van underwriting tot operationeel.
 • Waardeaantoning: Het aantonen van het rendement op investeringen van risicobeheerinitiatieven aan belanghebbenden kan uitdagend zijn, vooral wanneer de voordelen preventief zijn en niet onmiddellijk kwantificeerbaar.

Strategisch Risicomanagement voor de Verzekeringssector

Het opstellen en implementeren van een risicomanagementplan is cruciaal om de complexiteiten van de verzekeringsindustrie te kunnen navigeren. 

Hier volgt een gestroomlijnde benadering die is afgestemd op verzekeringsprofessionals, met de focus op strategisch risicomanagement:

 1. Communicatie en Overleg: Begin met een solide communicatieplan. Dit omvat het informeren van alle belanghebbenden, van werknemers tot partners, over uw risicomanagementbeleid. Benadruk de dubbele aard van risico’s—die bedreigend zijn en die kansen bieden.
 2. Bereik en Context: Definieer uw risicobereidheid en -tolerantie. Overweeg hoe deze elementen aansluiten bij uw bedrijfsdoelstellingen, wettelijke eisen en de specifieke uitdagingen van de verzekeringsmarkt.
 3. Risico-identificatie: Identificeer risico’s die uniek zijn voor de verzekeringen, zoals regelgevingsveranderingen, marktvolatiliteit en operationele risico’s. Houd een dynamisch risicoregister bij om deze te volgen.
 4. Risicoanalyse: Gebruik zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden om de impact van risico’s te beoordelen. Voor verzekeringen is kwantitatieve analyse met name waardevol voor het beoordelen en prijzen van risico’s.
 5. Risico-evaluatie: Beslis over uw reactie—vermijd, beperk, deel of accepteer risico’s op basis van hoe ze aansluiten bij uw strategische doelen en risicobereidheid.
 6. Risicobehandeling: Implementeer strategieën die specifiek zijn voor verzekeringen, zoals herverzekering voor risicodeling of geavanceerde analyses voor risicovermindering.
 7. Monitoring en Evaluatie: Houd voortdurend toezicht op risicobeheersmaatregelen en hun effectiviteit. Pas strategieën aan indien nodig om in lijn te blijven met zowel interne doelstellingen als externe wettelijke vereisten.

Laatste oordeel

In het licht van evoluerende risico’s en kansen moeten verzekeringsmaatschappijen Strategisch Risicobeheer (SRM) omarmen om hun concurrentievoordeel te beschermen en te versterken. 

Deze benadering stelt hen in staat om veranderingen te voorzien, proactief te reageren en op lange termijn succes veilig te stellen in het uitdagende landschap van de verzekeringsbranche.

Lees in een andere taal