Mestring af forsikringsrisikostrategier: Hvad virker og hvorfor

Forsikringsselskaber står over for flere strategiske risici, som er nye trusler, der udfordrer selve grundlaget for deres forretningsmodeller og værditilbud. 

Teknologier, der bryder ny jord og skaber konkurrenceændringer, omformer alle forretningsaspekter hurtigt og drastisk. 

ADVERTISEMENT

Ved at vedtage en strategisk risikostyrings (SRM) ramme kan forsikringsselskaber forblive i front, effektivt håndtere disse ændringer, mens de sker.

Strategiske risici i forsikring

I den moderne, hurtige økonomi er forsikringsselskaber i stigende grad sårbare over for strategiske risici.

Disse nye trusler udfordrer virksomhedens grundlæggende elementer i værditilbudet og driften.

ADVERTISEMENT

Udviklingen inden for teknologi, økonomiske skift og ændringer i forbrugernes præferencer udgør potentielle forstyrrelser, og kan muligvis fortrænge etablerede virksomheder.

Kernefunktion og dets begrænsninger

Traditionelt excellerer forsikringsselskaber i risikostyring, hvor mange vedtager praksis for enterprise risk management (ERM).

ERM falder dog ofte kort i at håndtere strategiske risici, som er bemærkelsesværdigt forstyrrende og udfordrende at forudsige, kvantificere og mindske.

ADVERTISEMENT

Disse risici kan direkte true forsikringsselskabets forretningsmodel og værditilbud.

Behovet for strategisk risikostyring (SRM)

For at kunne navigere i de udfordringer, der opstår med disruptive teknologier og konkurrence fra ikke-traditionelle enheder, skal forsikringsselskaber overveje strategisk risikostyring (SRM).

SRM tilbyder en omfattende tilgang, der gør det muligt for forsikringsselskaber ikke kun at håndtere ulemperne ved disse risici, men også at gribe vækstmulighederne.

Overgangen til SRM markerer en afgørende udvikling i forsikringsselskabers risikostyringsrejse og er i overensstemmelse med den naturlige udvikling af deres risikostyringskapaciteter.

Rick Lusk’s Synspunkt Om Beherskelse Af Forsikringsrisikostrategier

Med over 20 års erfaring i forsikringsbranchen har Rick Lusk delt fem tips, som han mener anvendes af effektive risikostyringschefer. 

Ifølge ham:

1. Forståelse af virksomheden og dens risikoprofil er afgørende

Rick Lusk understreger vigtigheden af at have en omfattende forståelse af den virksomhed, man arbejder for, herunder dens drift, produkter, tjenester og de risici, den står over for.

Denne viden hjælper med at identificere potentielle risici og fastlægge passende forsikringsdækning.

2. At udvikle en risikostyringsstrategi er et afgørende skridt

Når risici er identificeret, anbefaler Lusk at udarbejde en risikostyringsstrategi, der omfatter risikovurdering, kontrol og finansiering.

Han understreger, at denne strategi bør være i overensstemmelse med virksomhedens overordnede mål og formål.

3. Opbygning af stærke relationer er afgørende for en forsikringsrisikostyringschef

Rick Lusk påpeger vigtigheden af at arbejde tæt sammen med forskellige interne og eksterne interessenter, såsom forsikringsmæglere, mæglere og skadesjusteringspersonale. 

Han påpeger, at stærke relationer kan hjælpe med at forhandle bedre vilkår og betingelser for et selskabs forsikringsdækning.

4. Det er Vitalt at Holde Sig Opdateret med Forsikringsbranchen

Lusk fremhæver forsikringssektorens dynamiske natur og nødvendigheden af at være informeret om nye politikker, regler og branchetrends.

Ifølge ham er denne viden afgørende for at træffe informerede beslutninger og sikre, at et selskabs forsikringsdækning er tilstrækkelig og passende.

5. Effektiv kommunikation er nøglen til succes

Rick Lusk tror på vigtigheden af klar kommunikation, især når det handler om at forklare risikostyringsstrategier og deres rationale til både interne og eksterne interessenter.

Tilpasning til nye risici

Forsikringsbranchen står over for unikke udfordringer, såsom nøjagtig prissætning af politikker i lyset af klimaforandringer – en kendt “trussel multiplikator”. 

COVID-19-pandemien illustrerede yderligere den dynamiske karakter af risiko, og viste, hvor hurtigt en afbrydelse i forsyningskæden kan eskalere til en bredere eksistentiel trussel, der påvirker forsikringstagernes adfærd, skadesfrekvenser og i sidste ende forsikringsselskabernes finansielle stabilitet.

Hvorfor Proaktiv Risikostyring Er Vigtigt

Proaktiv risikostyring giver forsikringsselskaber mulighed for at forudse og afbøde risici, inden de manifesterer sig.

Denne tilgang er afgørende for at opretholde solvens og sikre den vedvarende evne til at opfylde forpligtelser over for forsikringstagere.

De hurtige justeringer, der blev foretaget under COVID-19-pandemien, understreger vigtigheden af smidighed i risikostyringsstrategierne.

Innovation and Technology in Insurance Risk Management

Forsikringsselskaber udnytter i stigende grad AI og sofistikerede Styring, Risikostyring og Compliance (GRC)-platforme.

Disse teknologier muliggør bedre risikovurdering, mere effektive afviklingsprocesser og forbedret skadesbehandling, hvilket giver en konkurrencefordel.

Den Kvantitative Natur af Forsikringsrisiko

I modsætning til ikke-finansielle brancher, hvor risikoen måske er mere kvalitativ, er forsikringsrisici i høj grad kvantificerbare.

Denne kvantificering muliggør mere præcis risikomodellering og -analyse. Derfor investerer banker og forsikringsselskaber tungt i risikostyringsfunktioner, ofte ledet af en Chief Risk Officer (CRO).

En sådan struktureret risikostyring er afgørende for reguleringsmæssig overholdelse, finansiel stabilitet og strategisk beslutningstagning.

Hvorfor en Grundig Tilgang er Nødvendig

I forsikring er risikostyring ikke kun en sag om overholdelse eller økonomisk præstation; det handler også om tillid og pålidelighed .

Kunderne er afhængige af forsikringsselskaberne under deres mest sårbare øjeblikke.

En grundig og konsekvent tilgang til risikostyring sikrer, at forsikringsselskaberne kan opfylde disse forventninger og dermed opretholde kundens tillid og branchens omdømme.

Mestring af forsikringsrisikostrategier: Traditionel vs. Enterprise Risk Management

Risikostyring er grundlæggende inden for forsikring, hvor forståelse og håndtering af risici er centralt for forretningsmæssig succes.

Evolueringen fra traditionel risikostyring til Enterprise Risk Management (ERM) markerer et betydeligt skift i, hvordan forsikringsselskaber håndterer risici – ikke kun som trusler, men som strategiske elementer.

Traditionel risikostyring

Traditionelt har risikostyring i forsikringsbranchen fokuseret på direkte, identificerbare risici – primært sådanne risici, der kan forsikres, som for eksempel brand, tyveri eller cyberrisiko.

Denne tilgang, mens den er effektiv til specifikke trusler, opererer ofte i siloer. Hver afdeling styrer sine risici uafhængigt, hvilket fører til et fragmenteret billede af virksomhedens risikoprofil.

Denne silo-opdelte tilgang kan forhindre en omfattende forståelse af, hvordan forskellige risici interagerer og påvirker den overordnede forretningsstrategi.

Overgangen til Enterprise Risk Management

ERM tilbyder en mere integreret løsning ved at betragte risici som intrinsisk forbundet med strategiske mål og præstation.

Dette holistiske perspektiv fremmer samarbejde på tværs af forretningsenheder og sikrer, at risici evalueres i konteksten af virksomhedens samlede drift og strategiske mål.

ERM positionerer risikostyring som en strategisk partner frem for et omkostningscenter og fokuserer på risici som en potentiel facilitator af nye muligheder.

Hvorfor ERM fungerer for forsikringsselskaber

Her er hvorfor:

 • Helhedsorienteret synspunkt: Forsikringsselskaber står over for en bred vifte af risici, fra operationelle til strategiske og omdømmemæssige. ERM muliggør en omfattende forståelse af disse risici og deres sammenhænge, hvilket muliggør bedre beslutningstagning og ressourceallokering.
 • Proaktivitet frem for reaktivitet: ERM’s proaktive tilgang giver forsikringsselskaber mulighed for at forudse og imødegå risici, inden de materialiseres, hvilket reducerer potentielle tab og styrker modstandsdygtigheden over for uforudsete begivenheder.
 • Strategisk tilpasning: Ved at integrere risikostyring med forretningsstrategi hjælper ERM forsikringsselskaber med at identificere og forfølge muligheder, der passer til deres risikoappetit og strategiske mål. Denne tilpasning er afgørende for at navigere i den konkurrencemæssige og regulerende landskab i forsikringsbranchen.
 • Innovation og vækst: ERM opmuntrer til en afbalanceret tilgang til risikotagning, som er afgørende for innovation og vækst. Forståelsen af risiciens fulde spektrum muliggør, at forsikringsselskaber med selvtillid kan udforske nye markeder, produkter og teknologier.
 • Overholdelse af lovgivning og kundetillid: I en branche, der i høj grad er påvirket af reguleringskrav, støtter ERM overholdelsen og opbygger kundetillid ved at demonstrere en forpligtelse til sund risikostyring og langsigtet bæredygtighed.

Beherskelse af forsikringsrisikostrategier: Deres fordele og udfordringer

Effektiv håndtering af risici påvirker kapital, indtjening og drift positivt og tilbyder klare fordele.

Selv etablerede virksomheder står imidlertid over for udfordringer ved implementering af robuste GRC- og risikostyringsstrategier.

Fordele ved effektiv risikostyring i forsikring

 • Forbedret risikobevidsthed: En øget risikobevidsthed på tværs af forsikringsorganisationen hjælper med tidlig identifikation og afværgelse, hvilket er afgørende for at opretholde finansiel stabilitet og kundetillid.
 • Strategisk beslutningstagning: Indarbejdelse af risici i den strategiske planlægning sikrer, at forsikringsprodukter og -tjenester er i overensstemmelse med organisationens mål, hvilket balancerer risiko og belønning effektivt.
 • Reguleringsmæssig overholdelse: I den strengt regulerede forsikringsbranche reducerer koordinerede overholdelsesindsatser risikoen for bøder og styrker organisationens omdømme.
 • Operativ effektivitet: Konsistent anvendelse af risikoprocesser og -kontroller strømliner driften, reducerer omkostninger og forbedrer serviceniveauet.
 • Sikkerhed og tryghed: Prioritering af arbejdssikkerhed og -sikkerhed beskytter virksomhedens mest værdifulde aktiver – dens medarbejdere og kunder.
 • Markedsdifferentiering: Et solidt risikostyringsrammeværk kan adskille en forsikringsvirksomhed og fremhæve dens forpligtelse til forsigtighed og pålidelighed.

Udfordringer i forsikringsrisikostyring

 • Initielle omkostninger: Implementering af et omfattende risikostyringsprogram i forsikring kan være omkostningsfuldt og kræve investering i teknologi og dygtigt personale.
 • Styringskrav: Behovet for omfattende styring kan belaste ressourcer og kræve betydelig tid og økonomisk investering fra forskellige forretningsenheder.
 • Risikokonsensus: At blive enige om risikosværhedsgrad og afværgelsesstrategier kan være komplekst, givet risicienes diverse karakter i forsikring, fra underwriting til operationel.
 • Værdidemonstration: At illustrere ROI af risikostyringsinitiativer til interessenter kan være udfordrende, især når fordelene er forebyggende snarere end øjeblikkeligt kvantificerbare.

Strategisk risikostyring for forsikringssektoren

Det er afgørende at opbygge og implementere en risikostyringsplan for at kunne navigere rundt i forsikringsbranchens kompleksiteter. 

Her er en effektiv tilgang skræddersyet til forsikringsprofessionelle, der fokuserer på strategisk risikostyring:

 1. Kommunikation og Konsultation: Start med en solid kommunikationsplan. Dette indebærer at informere alle interessenter, fra medarbejdere til partnere, om dine risikostyringspolitikker. Fremhæv risicienes tosidige natur – dem der truer, og dem der præsenterer muligheder.
 2. Omfang og Kontekst: Definér din risikovillighed og tolerance. Overvej, hvordan disse elementer stemmer overens med dine forretningsmæssige mål, regulatoriske krav og de specifikke udfordringer i forsikringsmarkedet.
 3. Risikoidentifikation: Identificér risici, der er unikke for forsikring, såsom regulatoriske ændringer, markedsvolatilitet og operationelle risici. Oprethold et dynamisk risikoregister for at overvåge disse.
 4. Risikoanalyse: Anvend både kvalitative og kvantitative metoder til at vurdere risikoen. I forsikring er den kvantitative analyse særligt værdifuld for risikovurdering og prismodellering.
 5. Risikoevaluering: Beslut, hvilken reaktion der skal træffes – undgå, mindske, dele eller acceptere risici baseret på, hvordan de stemmer overens med dine strategiske mål og risikovillighed.
 6. Risikobehandling: Implementér strategier, der er specifikke for forsikring, såsom at genforsikre for risikodeling eller bruge avanceret analyse til risikomindskning.
 7. Overvågning og Gennemgang: Overvåg kontinuerligt risikostyringer og deres effektivitet. Juster strategierne efter behov for at forblive i overensstemmelse med både interne mål og eksterne regulatoriske krav.

Endelig dom

I lyset af skiftende risici og muligheder skal forsikringsselskaber omfavne Strategisk Risikostyring (SRM) for at beskytte og forbedre deres konkurrencefordel.

Denne tilgang ruster dem til at forudse ændringer, handle proaktivt og sikre langvarig succes i forsikringsbranchens udfordrende landskab.

Læs på et andet sprog