Kindlustusriskide strateegiate valdamine: Mis töötab ja miks

Kindlustusandjad seisavad mitme strateegilise riski ees, mis on uued ohud, mis panevad proovile nende ärimudelite ja väärtuspakkumiste põhialused. 

Tehnoloogiad, mis avavad uusi võimalusi ja teevad konkurentsivõimelisi muudatusi, kujundavad kiirelt ja drastiliselt kõiki äri aspekte ümber. 

ADVERTISEMENT

Adopteerides strateegilise riskijuhtimise (SRM) raamistiku, saavad kindlustusandjad püsida sammu ees, tegeledes tõhusalt nende muutustega, kui need toimuvad.

Strateegilised riskid kindlustuses

Modernses kiiretempolises majanduses on kindlustusettevõtted üha enam vastuvõtlikud strateegilistele ohtudele.

Need esilekerkivad ohud seavad kahtluse alla ettevõtte väärtuspakkumise ja tegevuse alustalad.

ADVERTISEMENT

Tehnoloogia areng, majanduslikud nihked ja tarbijate eelistuste muutused võivad põhjustada potentsiaalseid häireid, mis võivad asendada juba loodud ettevõtteid.

Põhifunktsioon ja selle piirangud

Tavaliselt on kindlustusfirmad riskijuhtimises silmapaistvad, paljud neist rakendavad ettevõtte riskijuhtimise (ERM) tavasid.

Siiski jääb ERM sageli hätta strateegiliste riskide käsitlemisel, mis on märkimisväärselt häirivad ja raskesti ennustatavad, kvantifitseeritavad ja leevendatavad.

ADVERTISEMENT

Need riskid võivad otseselt ohustada kindlustusseltsi ärimudelit ja väärtuspakkumist.

Vajadus strateegilise riskijuhtimise (SRM) järele

Disruptiivsete tehnoloogiate ja mitte-tavadest ettevõtete konkurentsiolude navigeerimiseks peavad kindlustusettevõtted kaaluma strateegilist riskijuhtimist (SRM).

SRM pakub põhjalikku lähenemisviisi, võimaldades kindlustajatel mitte ainult hallata neid riske negatiivsest küljest, vaid ka haarata kasvuvõimalusi.

Liikumine SRM-i suunas tähistab kindlustusfirmade riskijuhtimise teekonnal pöördelist arengut, kooskõlas nende riskijuhtimisvõimekuse loodusliku arenguga.

Rick Lusk’i vaade kindlustusriskide strateegiate valdamisele

Üle 20 aasta kindlustusvaldkonnas tegutsenud Rick Lusk on jaganud viit nõuannet, mida tema arvates kasutavad efektiivsed riskijuhtijad.

Ta sõnul:

1. Ettevõtte ja selle riskiprofiili mõistmine on oluline

Rick Lusk rõhutab, kui oluline on omada põhjalikku mõistmist ettevõttest, kus töötatakse, sealhulgas selle tegevusi, tooteid, teenuseid ja sellele esitavaid riske. 

See teadmine aitab tuvastada potentsiaalseid riske ja määrata sobivat kindlustuskatet.

2. Riskijuhtimisstrateegia väljatöötamine on võtmeaste

Kui riskid on tuvastatud, soovitab Lusk luua riskijuhtimisstrateegia, mis hõlmab riskianalüüsi, kontrolli ja rahastamist.

Ta rõhutab, et see strateegia peaks olema kooskõlas ettevõtte üldiste eesmärkidega.

3. Tugevad suhted on olulised kindlustusriskijuhi jaoks

Rick Lusk rõhutab tihedat koostööd erinevate sise- ja välisturustajatega, nagu kindlustusandjad, maaklerid ja kahjunõuete käsitlejad.

Ta juhib tähelepanu sellele, et tugevad suhted võivad aidata läbirääkimistel paremate tingimuste saavutamisel ettevõtte kindlustuskaitse jaoks.

4. Oluline on hoida end kindlustusvaldkonnas kursis

Lusk rõhutab kindlustussektori dünaamilist olemust ning vajadust olla informeeritud uutest poliitikatest, määrustest ja valdkonna trendidest.

Tema sõnul on see teadmine oluline informeeritud otsuste tegemiseks, tagamaks et ettevõtte kindlustuskaitse on piisav ja sobiv.

5. Tõhus suhtlus on edu võti

Rick Lusk usub selge suhtluse olulisusesse, eriti riskijuhtimise strateegiate ja nende põhjenduste selgitamisel nii sise- kui ka välisturustajatele.

Miks on kindlustusriskide juhtimise strateegiad olulised?

Kindlustussektoris on riskide juhtimine ülioluline. Selle sektori alus on ehitatud riskide hindamisele, hinnastamisele ja juhtimisele. 

Maailmas, kus riskid muutuvad üha keerulisemaks ja omavahel seotumaks – olgu selleks globaliseerumine, digitaalne transformatsioon või kliimamuutused – eristab edukad kindlustusettevõtted võime neid riske tõhusalt juhtida.

Kohandumine tekkivate ohtudega

Kindlustusvaldkonnaga kaasnevad erilised väljakutsed, näiteks poliiside täpne hinnastamine kliimamuutuste valguses, tuntud kui “ohu kordajad”.

COVID-19 pandeemia ilmestas veelgi ohu dünaamilist olemust, näidates, kuidas kiiresti võib tarneahela häire eskaleeruda laiaulatuslikuks eksistentsiaalseks ohuks, mõjutades kindlustatu käitumist, nõuete sagedust ning lõpuks kindlustusseltside finantsstabiilsust.

Miks on proaktiivne riskijuhtimine oluline

Proaktiivne riskijuhtimine võimaldab kindlustusandjatel ennetada ja leevendada riske enne nende ilmnemist.

See lähenemisviis on oluline solventsuse säilitamisel ja tagamaks pidev võime täita kindlustuspoliisi kohustusi.

COVID-19 pandeemia ajal kiired kohandused rõhutavad paindlikkuse tähtsust riskijuhtimise strateegiates.

Innovatsioon ja tehnoloogia kindlustusriskide maandamisel

Kindlustusettevõtted kasutavad üha enam tehisintellekti ja keerukaid Juhtimis-, Riskide Maandamise- ja Vastavuse (GRV) platvorme.

Need tehnoloogiad võimaldavad paremat riskide ennustamist, tõhusamaid kindlustusprotsesse ja täiustatud kahjukäsitlust, luues konkurentsieelise.

Kindlustusrisiko olemuse kvantitatiivne iseloom

Erinevalt mittefinantssektoritest, kus risk on sageli rohkem kvalitatiivne, on kindlustusriskid suuresti kvantifitseeritavad.

See kvantifitseeritavus võimaldab täpsemat riskianalüüsi ja -modelleerimist. Seetõttu investeerivad pangad ja kindlustusfirmad suures osas riskijuhtimisfunktsioonidesse, sageli juhendatuna Peamise Riskiametnikuga (CRO).

Selline struktureeritud riskijuhtimine on oluline regulatorite nõuete täitmiseks, finantsstabiilsuse saavutamiseks ja strateegiliste otsuste tegemiseks.

Miks on Põhjalik Lähenemine Vajalik

Kindlustuses ei ole riskide juhtimine lihtsalt kooskõlastuse või finantsjõudluse küsimus; see on ka usalduse ja usaldusväärsuse küsimus. 

Kliendid sõltuvad kindlustusfirmadest nende kõige haavatavamatel hetkedel. 

Põhjalik, järjekindel lähenemine riskide juhtimisele tagab, et kindlustusseltsid suudavad neid ootusi täita ning seeläbi säilitada klientide usalduse ja tööstuse maine.

Kindlustusohu strateegiate valdamine: traditsiooniline vs ettevõtte riskijuhtimine

Riskijuhtimine on kindlustuses põhiline, kus riskide mõistmine ja nende leevendamine on äritegevuse edu keskmes.

Areng traditsioonilisest riskijuhtimisest ettevõtte riskijuhtimiseni (ERM) tähistab olulist muutust kindlustusettevõtete riskide käsitlemisel – mitte ainult ohuna, vaid strateegiliste elementidena.

Traditsiooniline riskijuhtimine

Tavaliselt keskenduti kindlustuses riskijuhtimisel otsestele, tuvastatavatele riskidele – peamiselt nendele kindlustatavatele riskidele nagu tulekahju, vargus või kübervastutus. 

See lähenemisviis, kuigi efektiivne konkreetsete ohtude puhul, tegutseb sageli silode kaupa. Iga osakond haldab riske iseseisvalt, mis omakorda viib ettevõtte riskiprofiili killustatud ülevaateni. 

See silmapiiratud lähenemine võib takistada arusaamist sellest, kuidas erinevad riskid omavahel suhtlevad ja mõjutavad üldist äristrateegiat.

Üleminek ettevõtte riskijuhtimisele

ERM pakub terviklikumat lahendust, vaadates riski kui lahutamatult seotud strateegiliste eesmärkide ja tulemuslikkusega.

See holistiline vaatenurk soodustab koostööd äriüksuste vahel, tagades, et riske hinnatakse ettevõtte kogu tegevuse ja strateegiliste eesmärkide kontekstis.

ERM positioneerib riskijuhtimist strateegilise partnerina, mitte kulukeskusena, keskendudes riskile kui uute võimaluste võimalikule soodustajale.

Miks töötab ERM kindlustusettevõtete jaoks

Siin on põhjused:

 • Terviklik ülevaade: Kindlustusettevõtted seisavad silmitsi laiahaardeliste riskidega, alates operatiivsetest kuni strateegiliste ja mainega seotud riskideni. ERM võimaldab nende riskide ja nende omavaheliste seoste põhjalikumat mõistmist, võimaldades paremat otsustamist ja ressursside jaotamist.
 • Proaktiivsus reaktiivsuse asemel: ERM proaktiivne seisund võimaldab kindlustusfirmadel ette näha ja leevendada riske enne nende ilmnemist, vähendades võimalikke kahjusid ja suurendades vastupanuvõimet ootamatutele sündmustele.
 • Strateegiline ühilduvus: Riskijuhtimise integreerimine äristrateegiaga aitab kindlustusettevõtetel tuvastada ja järgida võimalusi, mis on kooskõlas nende riskitaluvuse ja strateegiliste eesmärkidega. See ühtlustamine on oluline kindlustustööstuse konkurentsivõimelises ja reguleerivas keskkonnas navigeerimiseks.
 • Innovatsioon ja kasv: ERM julgustab tasakaalustatud lähenemist riskide võtmisele, mis on oluline innovatsiooni ja kasvu jaoks. Riskide täieliku spektri mõistmine võimaldab kindlustusettevõtetel enesekindlalt uurida uusi turge, tooteid ja tehnoloogiaid.
 • Regulatiivne vastavus ja klienditeave: ERM toetab vastavust ja loob klienditeadlikkust, näidates pühendumust terviklikule riskijuhtimisele ja pikaajalisele jätkusuutlikkusele, mida mõjutavad tugevalt regulatiivsed nõuded.

Kindlustuse riskistrateegiate valdamine: nende eelised ja väljakutsed

Riskide tõhus juhtimine mõjutab kapitali, tulu ja operatsioone positiivselt, pakkudes selgeid eeliseid.

Siiski seisavad isegi hästi välja töötatud ettevõtted väljakutsetega tugevate GRC- ja riskijuhtimisstrateegiate rakendamisel.

Efektiivse riskijuhtimise eelised kindlustuses

 • Suurenenud riskiteadlikkus: Kogu kindlustusorganisatsioonis suurenenud riskiteadlikkus aitab kaasa varajasele tuvastamisele ja leevendamisele, mis on finantsstabiilsuse ja kliendiusalduse hoidmise seisukohalt oluline.
 • Strateegiline otsustusprotsess: Riski integreerimine strateegilisse planeerimisse tagab, et kindlustustooted ja -teenused on kooskõlas organisatsiooni eesmärkidega, tasakaalustades riski ja tasu efektiivselt.
 • Regulatiivne vastavus: Tugevalt reguleeritud kindlustustööstuses vähendavad koordineeritud vastavusjõupingutused karistuste riski ja tugevdavad organisatsiooni mainet.
 • Operatiivne tõhusus: Riskiprotsesside ja -kontrollide järjepidev rakendamine lihtsustab operatsioone, vähendades kulusid ja parandades teenuste osutamist.
 • Ohutus ja turvalisus: Töökoha ohutuse ja turvalisuse prioriteediks seadmine kaitseb ettevõtte kõige väärtuslikumaid varasid – selle töötajaid ja kliente.
 • Erinevusturundus: Tugev riskijuhtimise raamistik võib muuta kindlustusettevõtte silmapaistvaks, näidates selle püüdlust ettevaatlikkuse ja usaldusväärsuse suunas.

Väljakutsed kindlustusriskide juhtimisel

 • Algkulud: Koguulatusliku riskijuhtimisprogrammi rakendamine kindlustuses võib olla kallis, nõudes investeeringuid tehnoloogiasse ja oskuslikesse töötajatesse.
 • Valitsemisnõuded: Põhjaliku valitsemise vajadus võib ressurssidele survet avaldada, nõudes olulist aega ja rahalist panust erinevatelt äriüksustelt.
 • Riskide kokkulepe: Riski tõsiduse ja leevendusstrateegiate kokkuleppimine võib olla keeruline, arvestades kindlustuse mitmekesiste riskide olemust, alates kindlustusest kuni operatiivtasemeni.
 • Väärtuse demonstreerimine: Riskijuhtimise algatiivide ROI demonstreerimine sidusrühmadele võib olla väljakutse, eriti kui eelised on ennetavad ja ei avaldu kohe kvantitatiivselt.

Strateegiline riskijuhtimine kindlustussektoris

Riskijuhtimise plaani koostamine ja rakendamine on äärmiselt oluline kindlustusvaldkonna keerukusega toimetulekuks. 

Siin on lihtsustatud lähenemisviis, mis on kohandatud kindlustustöötajatele ning keskendub strateegilisele riskijuhtimisele:

 1. Kommunikatsioon ja konsultatsioon: Alustage tugeva kommunikatsiooniplaaniga. See hõlmab kõigi osapoolte, alates töötajatest kuni partneriteni, teavitamist oma riskijuhtimise poliitikast. Tõstke esile riskide kahekordset olemust—need, mis ohustavad, ja need, mis pakuvad võimalusi.
 2. Mahukus ja kontekst: Määrake oma riskisoov ning tolerants. Kaaluge, kuidas need elemendid haakuvad teie ärieesmärkide, regulatiivsete nõudmiste ning kindlustusturu konkreetsete väljakutsetega.
 3. Riskide tuvastamine: Tuvastage kindlustusele ainuomased riskid, nagu regulatiivsed muudatused, turu volatiilsus ja operatiivsed riskid. Hoidke dünaamiline riskide register nende jälgimiseks.
 4. Risianalüüs: Kasutage nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid meetodeid riskimõju hindamiseks. Kindlustuse puhul on kvantitatiivne analüüs eriti väärtuslik kindlustuslepingute ja riskihindade puhul.
 5. Risihindamine: Otsustage oma reageering—välistage, leevendage, jaga või aktsepteerige riske vastavalt sellele, kuidas need haakuvad teie strateegiliste eesmärkide ja riskisooviga.
 6. Risiravimeetodid: Rakendage kindlustusele omaseid strateegiaid, nagu tagasikindlustus riskide jagamiseks või edasijõudnud analüütika leevendamiseks.
 7. Jälgimine ja ülevaatus: Jälgige pidevalt riskide kontrolli ja nende tõhusust. Kohandage vajadusel strateegiaid, et jääda kooskõlla nii siseeesmärkide kui ka välisregulatiivsete nõuetega.

Lõplik otsus

Riskide ja võimaluste pideva muutumise valguses peavad kindlustusseltsid omaks võtma Strateegilise Riskijuhtimise (SRM), et tagada ja tugevdada oma konkurentsieelist.

See lähenemisviis varustab neid võimalike muudatuste etteaimamiseks, proaktiivseks reageerimiseks ning pikaajaliseks edukuseks kindlustustööstuse väljakutsete täis maastikul.

Loe teises keeles