Chinh phục Chiến lược Rủi ro Bảo hiểm: Công việc Nào hiệu quả và Vì sao

Các công ty bảo hiểm đang đối mặt với một số rủi ro chiến lược, đó là những mối đe dọa mới đặt ra thách thức đến các cơ sở căn bản của mô hình kinh doanh và đề xuất giá trị của họ. 

Các công nghệ mà đưa ra những đột phá mới và tạo ra sự chuyển đổi cạnh tranh đang tái hiện lại tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. 

ADVERTISEMENT

Thông qua việc áp dụng một khung quản lý rủi ro chiến lược (SRM), các công ty bảo hiểm có thể tiến bước vượt lên phía trước, đối phó hiệu quả với những thay đổi khi chúng xảy ra.

Rủi ro Chiến lược trong Bảo hiểm

Trong nền kinh tế hiện đại, nhanh chóng, các công ty bảo hiểm ngày càng dễ bị tổn thương do rủi ro chiến lược.

Các mối đe dọa mới nổi này đặt ra thách thức đối với các yếu tố cơ bản của đề xuất giá trị và hoạt động của một công ty.

ADVERTISEMENT

Sự tiến hóa trong công nghệ, sự thay đổi trong nền kinh tế và sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng đều đặt ra nguy cơ gây mất ổn định, có thể đẩy các công ty có uy tín ra ngoài.

Chức năng cốt lõi và Giới hạn của Nó

Theo truyền thống, các công ty bảo hiểm nổi bật trong quản lý rủi ro, nhiều công ty áp dụng thực hành quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM).

Tuy nhiên, ERM thường chưa đủ trong định đặc rủi ro chiến lược, đấy là những rủi ro đột phá và thách thức đáng chú ý khó dự đoán, định lượng và giảm nhẹ.

ADVERTISEMENT

Những rủi ro này có thể trực tiếp đe dọa mô hình kinh doanh và đề xuất giá trị của người bảo hiểm.

Nhu cầu về Quản lý Rủi ro Chiến lược (SRM)

Để điều hướng trong làn nước của các công nghệ gây chuyển động và sự cạnh tranh từ các bên không truyền thống, các công ty bảo hiểm cần xem xét việc quản lý rủi ro chiến lược (SRM).

SRM cung cấp một phương pháp toàn diện, cho phép các công ty bảo hiểm không chỉ quản lý các hậu quả tiêu cực của những rủi ro này mà còn tận dụng cơ hội tăng trưởng.

Sự chuyển đổi hướng tới SRM đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong hành trình quản lý rủi ro của các công ty bảo hiểm, phù hợp với sự tiến triển tự nhiên của khả năng quản lý rủi ro của họ.

Quan điểm của Rick Lusk về việc Nắm bắt Chiến lược Quản lý Rủi ro Bảo hiểm

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm, Rick Lusk đã chia sẻ năm mẹo mà ông tin rằng được áp dụng bởi các quản lý rủi ro hiệu quả. 

Theo ông:

1. Hiểu Đúng về Doanh Nghiệp và Hồ Sơ Rủi Ro của Nó Là Rất Quan Trọng

Rick Lusk nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ về doanh nghiệp mà mình làm việc, bao gồm hoạt động, sản phẩm, dịch vụ và rủi ro mà doanh nghiệp đối mặt.

Anh ta cho biết, kiến thức này giúp xác định những rủi ro tiềm năng và xác định phạm vi bảo hiểm phù hợp.

2. Phát triển một Chiến lược Quản lý Rủi ro là Một Bước Khóa

Khi nhận biết được các rủi ro, Lusk khuyến nghị thiết kế một chiến lược quản lý rủi ro bao gồm đánh giá rủi ro, kiểm soát và tài trợ. 

Anh ấy nhấn mạnh rằng chiến lược này nên phù hợp với mục tiêu và đối tượng cụ thể của doanh nghiệp.

3. Xây dựng Mối Quan hệ Mạnh Mẽ Là Điều Cần Thiết cho Một Quản lý Rủi ro Bảo hiểm

Rick Lusk lưu ý về mức độ quan trọng của việc làm việc chặt chẽ với các bên liên quan nội bộ và bên ngoại, chẳng hạn như người bảo hiểm, môi giới và nhân viên điều chỉnh công việc bồi thường.

Anh ta chỉ ra rằng một mối quan hệ mạnh mẽ có thể giúp đàm phán điều khoản và điều kiện tốt hơn cho việc bảo hiểm của một công ty.

4. Cần Cập Nhật Thường Xuyên Với Ngành Bảo Hiểm là Quan Trọng

Lusk nhấn mạnh tính động của ngành bảo hiểm và sự cần thiết phải được thông tin về các chính sách, quy định mới và xu hướng ngành công nghiệp.

Theo anh ấy, kiến thức này quan trọng để đưa ra quyết định có căn cứ và đảm bảo rằng phạm vi bảo hiểm của công ty là đủ và phù hợp.

5. Sự giao tiếp hiệu quả là chìa khóa thành công

Rick Lusk tin rằng việc giao tiếp rõ ràng là đặc biệt quan trọng, đặc biệt khi giải thích các chiến lược quản lý rủi ro và cơ sở của chúng cho cả các bên liên quan nội bộ và bên ngoại.

Tại sao Chiến lược Quản lý Rủi ro Bảo hiểm quan trọng?

Quản lý rủi ro trong ngành bảo hiểm là vô cùng quan trọng. Nền tảng của ngành này được xây dựng trên việc đánh giá, định giá và quản lý rủi ro.

Trong một thế giới nơi rủi ro ngày càng phức tạp và liên kết—qua quá trình toàn cầu hóa, biến đổi số hoặc biến đổi khí hậu—khả năng quản lý những rủi ro này một cách hiệu quả làm nổi bật các công ty bảo hiểm thành công.

Adaptation to Emerging Risks

Ngành bảo hiểm đối mặt với những thách thức đặc biệt, như việc định giá chính xác các chính sách trước biến đổi khí hậu – một ‘vô chung’ đã biết.

Đại dịch COVID-19 tiếp tục minh họa bản chất động của nguy cơ, cho thấy một cách nhanh chóng một sự cố chuỗi cung ứng có thể leo thang thành một mối đe dọa tồn tại phổ biến hơn, ảnh hưởng đến hành vi người sở hữu chính sách, tần suất yêu cầu bồi thường và cuối cùng là sự ổn định tài chính của các công ty bảo hiểm.

Tại sao Quản lý rủi ro tích cực quan trọng?

Quản lý rủi ro tích cực cho phép các công ty bảo hiểm dự đoán và giảm thiểu các rủi ro trước khi chúng biểu hiện.

Phương pháp này rất quan trọng để duy trì tính thanh khoản và đảm bảo khả năng liên tục chi trả nghĩa vụ đối với chủ sở hữu chính sách.

Các điều chỉnh nhanh chóng được thực hiện trong đại dịch COVID-19 làm nổi bật tầm quan trọng của sự linh hoạt trong chiến lược quản lý rủi ro.

Đổi mới và Công nghệ trong Quản lý Rủi ro Bảo hiểm

Các công ty bảo hiểm ngày càng tận dụng trí tuệ nhân tạo và các nền tảng Quản trị, Quản lý Rủi ro, và Tuân thủ (GRC) tinh vi. 

Các công nghệ này cho phép dự đoán rủi ro tốt hơn, quy trình cấp phát đơn giản hơn và quản lý yêu cầu bồi thường tốt hơn, tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Bản chất Số hóa của Rủi ro Bảo hiểm

Khác với các ngành không tài chính, nơi mà rủi ro có thể là phần lớn không định lượng, rủi ro bảo hiểm đa phần là có thể định lượng.

Sự định lượng này cho phép việc mô hình hóa rủi ro và phân tích rủi ro chính xác hơn. Do đó, các ngân hàng và công ty bảo hiểm thường đầu tư mạnh vào các chức năng quản lý rủi ro, thường do một Tổng Giám đốc Rủi ro (CRO) dẫn dắt.

Việc quản lý rủi ro có cấu trúc như vậy là rất quan trọng cho việc tuân thủ quy định, ổn định tài chính và ra quyết định chiến lược.

Tại sao một phương pháp cẩn thận là cần thiết

Trong lĩnh vực bảo hiểm, việc quản lý rủi ro không chỉ là về tuân thủ hoặc hiệu suất tài chính; nó cũng liên quan đến tin cậyđáng tin cậy.

Khách hàng phụ thuộc vào các công ty bảo hiểm trong những thời điểm yếu đuối nhất của họ.

Một phương pháp cẩn thận, nhất quán trong quản lý rủi ro đảm bảo rằng các công ty bảo hiểm có thể đáp ứng những kỳ vọng này, do đó duy trì lòng tin của khách hàng và uy tín ngành công nghiệp.

Tiên Phong trong Chiến lược Quản lý Rủi ro Bảo hiểm: Truyền thống so với Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp

Quản lý rủi ro là một khía cạnh cơ bản trong ngành bảo hiểm, nơi hiểu biết và giảm thiểu rủi ro là trọng tâm của sự thành công kinh doanh. 

Sự phát triển từ quản lý rủi ro truyền thống sang quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong cách các công ty bảo hiểm tiếp cận các rủi ro—không chỉ là đe dọa mà là những yếu tố chiến lược.

Mô Hình Quản Lý Rủi Ro Truyền Thống

Theo truyền thống, quản lý rủi ro trong bảo hiểm tập trung vào những rủi ro trực tiếp, được xác định rõ ràng – chủ yếu là những rủi ro có thể đảm bảo như cháy, mất trội hay trách nhiệm về mạng.

Cách tiếp cận này, mặc dù hiệu quả cho các mối đe doạ cụ thể, thường hoạt động một cách đơn độc. Mỗi bộ phận quản lý rủi ro của mình mà không có sự tương tác, dẫn đến một cái nhìn phân mảnh về hồ sơ rủi ro của công ty.

Cách tiếp cận này theo kiểu ngăn lìa này có thể ngăn chặn việc hiểu đầy đủ về cách các rủi ro khác nhau tương tác và ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh tổng thể.

Chuyển Đổi Sang Quản Lý Rủi Ro Doanh Nghiệp

ERM cung cấp một giải pháp tích hợp hơn, xem xét rủi ro như một phần không thể tách rời khỏi các mục tiêu chiến lược và hiệu suất.

Góc nhìn toàn diện này khuyến khích sự hợp tác trên các đơn vị kinh doanh, đảm bảo rủi ro được đánh giá trong bối cảnh hoạt động toàn bộ của công ty và mục tiêu chiến lược.

ERM đặt quản lý rủi ro như một đối tác chiến lược thay vì một trung tâm chi phí, tập trung vào rủi ro như một công cụ tiềm năng của các cơ hội mới.

Tại sao ERM hoạt động cho các công ty bảo hiểm

Dưới đây là lý do:

 • Tầm nhìn Toàn diện: Các công ty bảo hiểm đối mặt với một loạt rủi ro, từ vận hành đến chiến lược và danh tiếng. ERM giúp việc hiểu rõ toàn diện về các rủi ro này và mối liên kết của chúng, từ đó tạo điều kiện cho việc ra quyết định và phân bổ tài nguyên tốt hơn.
 • Tính Chủ Động Hơn Là Phản Ứng: Tư cách chủ động của ERM cho phép các công ty bảo hiểm dự đoán và giảm thiểu rủi ro trước khi chúng xảy ra, giảm thiểu các tổn thất tiềm năng và tăng cường sức mạnh chống chịu trước các sự kiện bất ngờ.
 • Hiệp Nhất Chiến Lược: Bằng cách tích hợp quản lý rủi ro vào chiến lược kinh doanh, ERM giúp các công ty bảo hiểm xác định và theo đuổi cơ hội phù hợp với dự đoán rủi ro và mục tiêu chiến lược của mình. Sự hiệp nhất này quan trọng trong việc định hướng trong cảnh cạnh cạnh tranh và quy định của ngành bảo hiểm.
 • Innovation và Sự Phát Triển: ERM khuyến khích một cách tiếp cận cân đối về việc chấp nhận rủi ro, điều quan trọng cho sự đổi mới và phát triển. Hiểu rõ toàn bộ phổ rộ rủi ro giúp các công ty bảo hiểm tự tin khám phá các thị trường, sản phẩm và công nghệ mới.
 • Tuân thủ với quy định và Niềm tin của khách hàng: Trong một ngành bị ảnh hướng nặng bởi yêu cầu quy định, ERM hỗ trợ tuân thủ và xây dựng niềm tin của khách hàng bằng cách chứng minh cam kết với quản lý rủi ro cẩn thận và khả năng sinh tồn dài hạn.

Chiến lược quản lý rủi ro bảo hiểm: Các lợi ích và thách thức

Quản lý hiệu quả rủi ro ảnh hưởng tích cực đến vốn, lợi nhuận và hoạt động, mang lại những lợi ích rõ ràng.

Tuy nhiên, ngay cả các công ty đã định rõ cũng đối mặt với thách thức trong việc thực hiện chiến lược quản lý rủi ro GRC mạnh mẽ.

Lợi ích của Quản lý Rủi ro Hiệu quả trong Bảo hiểm

 • Tăng cường Nhận thức về Rủi ro: Trên toàn bộ tổ chức bảo hiểm, việc tăng cường nhận thức về rủi ro giúp phát hiện và giảm thiểu sớm, điều quan trọng để duy trì sự ổn định tài chánh và niềm tin của khách hàng.
 • Quyết định Chiến lược: Hòa nhập rủi ro vào kế hoạch chiến lược đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm được điều chỉnh với mục tiêu tổ chức, cân bằng rủi ro và phần thưởng một cách hiệu quả.
 • Tuân thủ Quy định: Trong ngành bảo hiểm nghiêm ngặt quy định, việc phối hợp nỗ lực tuân thủ giảm thiểu rủi ro bị phạt và tăng cường uy tín của tổ chức.
 • Hiệu quả Vận hành: Việc áp dụng nhất quán của quy trình rủi ro và kiểm soát tối ưu hóa vận hành, giảm chi phí và cải thiện việc cung cấp dịch vụ.
 • An toàn và Bảo mật: Ưu tiên an toàn và bảo mật nơi làm việc bảo vệ tài sản quý giá nhất của công ty – nhân viên và khách hàng.
 • Phân biệt thị trường: Một khung cảnh quản lý rủi ro mạnh mẽ có thể đưa một công ty bảo hiểm nổi bật, giới thiệu cam kết của mình với sự cẩn thận và đáng tin cậy.

Thách thức trong Quản lý Rủi ro Bảo hiểm

 • Chi phí Ban đầu: Thực hiện một chương trình quản lý rủi ro toàn diện trong bảo hiểm có thể tốn kém, đòi hỏi đầu tư vào công nghệ và nhân lực có kỹ năng.
 • Yêu cầu Quản trị: Sự cần thiết về quản trị cẩn thận có thể gây áp lực cho nguồn lực, đòi hỏi sự đầu tư thời gian và tài chính đáng kể từ các đơn vị kinh doanh khác nhau.
 • Đồng thuận về Rủi ro: Thống nhất về mức độ rủi ro và các chiến lược giảm thiểu có thể phức tạp, do tính đa dạng của các loại rủi ro trong bảo hiểm, từ việc đặt cược đến vận hành.
 • Chứng minh Giá trị: Minh họa lợi ích cơ hội sinh lời của các sáng kiến quản lý rủi ro cho các bên liên quan có thể gặp khó khăn, đặc biệt khi những lợi ích là phòng ngừa chứ không phải ngay lập tức có thể định lượng.

Quản lý rủi ro chiến lược cho ngành bảo hiểm

Xây dựng và triển khai một kế hoạch quản lý rủi ro là rất quan trọng để điều hướng qua những phức tạp của ngành bảo hiểm.

Dưới đây là một phương pháp tiếp cận tinh gọn được điều chỉnh cho các chuyên gia bảo hiểm, tập trung vào quản lý rủi ro chiến lược:

 1. Giao tiếp và Tư vấn: Bắt đầu với một kế hoạch giao tiếp vững chắc. Điều này bao gồm thông tin cho tất cả các bên liên quan, từ nhân viên đến đối tác, về các chính sách quản lý rủi ro của bạn. Nhấn mạnh tính đa dạng của rủi ro – những rủi ro đe dọa và những rủi ro mang lại cơ hội.
 2. Phạm vi và Bối cảnh: Xác định ưu điểm và sự chịu đựng của bạn đối với rủi ro. Xem xét cách các yếu tố này liên kết với mục tiêu kinh doanh, yêu cầu quy định và các thách thức cụ thể của thị trường bảo hiểm.
 3. Xác định Rủi ro: Xác định các rủi ro độc đáo trong bảo hiểm, như thay đổi quy định, biến động thị trường và rủi ro vận hành. Duy trì một bảng đăng ký rủi ro linh hoạt để theo dõi chúng.
 4. Phân tích Rủi ro: Sử dụng cả phương pháp định tính và định lượng để đánh giá tác động của rủi ro. Đối với bảo hiểm, phân tích định lượng đặc biệt quý giá cho công việc định giá rủi ro và quyền lợi khai thác.
 5. Đánh giá Rủi ro: Quiết định về phản ứng của bạn – tránh, hạ rủi ro, chia sẻ hoặc chấp nhận rủi ro dựa trên cách chúng liên kết với mục tiêu chiến lược và ưu điểm rủi ro của bạn.
 6. Xử lý Rủi ro: Triển khai các chiến lược cụ thể cho bảo hiểm, như tái bảo hiểm để chia sẻ rủi ro hoặc phân tích dữ liệu tiên tiến để giảm thiểu.
 7. Theo dõi và Xem xét: Liên tục theo dõi các điều khiển rủi ro và hiệu quả của chúng. Điều chỉnh chiến lược khi cần thiết để duy trì sự phù hợp cả với các mục tiêu nội bộ và yêu cầu quy định bên ngoài.

Bản kết luận cuối cùng

Đối diện với nguy cơ và cơ hội đang phát triển, các công ty bảo hiểm cần áp dụng Quản lý rủi ro chiến lược (SRM) để bảo vệ và nâng cao ưu thế cạnh tranh của họ. 

Phương pháp này giúp họ dự đoán các thay đổi, phản ứng một cách chủ động và đảm bảo thành công lâu dài trong cảnh đối mặt với bối cảnh khó khăn của ngành công nghiệp bảo hiểm.

Đọc bằng ngôn ngữ khác