Upravljanje osiguravajućim rizicima: Što djeluje i zašto

Osiguravatelji se suočavaju s nekoliko strateških rizika, koji su nove prijetnje koje dovode u pitanje same osnove njihovih poslovnih modela i vrijednosnih prijedloga.

Tehnologije koje ruše dosadašnje granice i mijenjaju konkurentne dinamike brzo i drastično oblikuju sve aspekte poslovanja.

ADVERTISEMENT

Usvajanjem okvira za upravljanje strateškim rizicima (SRM), osiguravatelji mogu ostati korak ispred, učinkovito se noseći s tim promjenama dok se događaju.

Strateški rizici u osiguranju

U suvremenoj, brzom ekonomijom vođenoj ekonomiji, osiguravajuće tvrtke su sve više ranjive na strateške rizike.

Ovi novonastali prijetnje izazivaju temeljne elemente vrijednosnog prijedloga i operacija tvrtke.

ADVERTISEMENT

Evolucija tehnologije, ekonomske promjene i promjene u preferencijama potrošača postavljaju moguće poremećaje, možda istražujući postojeće tvrtke.

Glavna funkcija i njezine ograničenja

Tradicionalno, osiguravajuće tvrtke briljiraju u upravljanju rizicima, pri čemu mnoge usvajaju prakse upravljanja rizicima na razini tvrtke (ERM).

Međutim, ERM često ne uspijeva u rješavanju strateških rizika, koji su primjetno disruptivni i izazovni za predviđanje, kvantificiranje i ublažavanje.

ADVERTISEMENT

Ovi rizici mogu izravno ugroziti poslovni model i vrijednost osiguravatelja.

Potreba za strateškim upravljanjem rizicima (SRM)

Kako bi se nosile s valovima poremećajnih tehnologija i konkurencijom netradicionalnih subjekata, osiguravajuće tvrtke moraju uzeti u obzir strateško upravljanje rizicima (SRM). 

SRM nudi sveobuhvatan pristup, omogućavajući osiguravateljima ne samo upravljanje nedostacima ovih rizika, već i iskorištavanje prilika za rast. 

Prijelaz prema SRM označava presudan razvoj u rizničkom putovanju osiguravateljskih tvrtki, usklađujući se s prirodnim napredovanjem njihovih sposobnosti upravljanja rizicima.

Pogled Ricka Luska o usavršavanju strategija osiguranja rizika

S više od 20 godina iskustva u industriji osiguranja, Rick Lusk je podijelio pet savjeta koji su, prema njemu, korisni za uspješne upravljače rizicima. 

Prema njemu:

1. Razumijevanje Poslovanja i Profila Rizika ključno je

Rick Lusk ističe važnost temeljitog razumijevanja poslovanja za koje radimo, uključujući njegove operacije, proizvode, usluge i rizike s kojima se suočava.

Ovo znanje, napominje, pomaže u identifikaciji potencijalnih rizika i određivanju odgovarajućeg osiguranja.

2. Razvijanje strategije upravljanja rizicima ključan je korak

Nakon što su identificirani rizici, Lusk savjetuje stvaranje strategije upravljanja rizicima koja obuhvaća procjenu rizika, kontrolu i financiranje.

On naglašava da bi ova strategija trebala biti usklađena s općim ciljevima i zadacima poslovanja.

3. Izgradnja snažnih odnosa bitna je za upravitelja osiguravajućeg rizika

Rick Lusk ističe važnost bliske suradnje s različitim internim i eksternim dionicima, poput osiguravatelja, posrednika i prilagoditelja zahtjeva. 

On ističe da snažni odnosi mogu pomoći u poboljšanju uvjeta i uvjeta za osiguranje tvrtke.

4. Biti informiran o industriji osiguranja je od vitalne važnosti

Lusk ističe dinamičnu prirodu sektora osiguranja i nužnost informiranja o novim politikama, propisima i trendovima u industriji.

Prema njemu, ovo znanje je ključno za donošenje informiranih odluka i osiguravanje da osiguranje tvrtke bude adekvatno i primjereno.

5. Učinkovita komunikacija ključ je uspjeha

Rick Lusk vjeruje u važnost jasne komunikacije, posebno u objašnjavanju strategija upravljanja rizicima i njihovog razumijevanja kako internim tako i eksternim dionicima.

Zašto su strategije upravljanja rizicima osiguranja važne?

Upravljanje rizicima u industriji osiguranja je ključno. Temelj sektora gradi se na procjeni, cijenjenju i upravljanju rizikom.

U svijetu u kojem rizici postaju sve složeniji i povezaniji – bilo da je riječ o globalizaciji, digitalnoj transformaciji ili klimatskim promjenama – sposobnost učinkovitog upravljanja tim rizicima razlikuje uspješne osiguravajuće tvrtke.

Prilagodba nastalim rizicima

Industriji osiguranja predstoje jedinstveni izazovi, kao što je precizno određivanje cijena polica suočavanjem s klimatskim promjenama – poznatim “multiplikatorom prijetnji.” 

Pandemija COVID-19 dodatno je istaknula dinamičnu prirodu rizika, pokazujući kako se brzo prekid u lancu opskrbe može razviti u širu egzistencijalnu prijetnju, utječući na ponašanje osiguranika, učestalost prijava šteta i, konačno, financijsku stabilnost osiguravajućih društava.

Zašto je proaktivno upravljanje rizicima važno

Proaktivno upravljanje rizicima omogućuje osiguravateljima da predvide i ublaže rizike prije nego se manifestiraju.

Ovaj pristup ključan je za održavanje solventnosti i osiguravanje stalne sposobnosti ispunjavanja obveza prema osiguranicima.

Brze prilagodbe tijekom pandemije COVID-19 naglašavaju važnost agilnosti u strategijama upravljanja rizicima.

Inovacije i tehnologija u upravljanju rizicima osiguranja

Osiguravateljske tvrtke sve više koriste AI i sofisticirane platforme za Upravljanje rizicima, Skladnost i Usklađenost (GRC).

Ove tehnologije omogućuju bolje predviđanje rizika, učinkovitije procese podizanja premija te unaprijeđeno upravljanje zahtjevima, pružajući konkurentsku prednost.

Kvantitativna priroda osiguravateljnog rizika

Za razliku od neprofesionalnih industrija u kojima je rizik možda više kvalitativan, rizici u osiguranju su uglavnom kvantificirani.

Ova kvantifikacija omogućava preciznije modeliranje i analizu rizika. Stoga se banke i osiguravajuće tvrtke često snažno ulažu u funkcije upravljanja rizicima, često vođene Voditeljem rizika (CRO).

Takvo strukturirano upravljanje rizicima ključno je za regulatornu usklađenost, financijsku stabilnost i strateško donošenje odluka.

Zašto je Potreban Temeljit Pristup

U osiguranju, upravljanje rizicima nije samo o pridržavanju propisa ili financijskoj uspješnosti; također se radi o povjerenju i ugledu

Klijenti ovise o osiguravajućim društvima tijekom njihovih najranjivijih trenutaka. 

Temeljan, dosljedan pristup upravljanju rizicima osigurava da osiguratelji mogu zadovoljiti ta očekivanja, održavajući tako povjerenje kupaca i ugled industriji.

Upravljanje rizicima u osiguranju: Tradicionalno vs. Upravljanje rizicima poduzeća

Upravljanje rizicima je temeljno u osiguranju, gdje razumijevanje i ublažavanje rizika ključni su za poslovni uspjeh.

Evolutivni proces od tradicionalnog upravljanja rizicima do upravljanja rizicima poduzeća (ERM) označava značajnu promjenu u pristupu rizicima osiguravajućih društava – ne samo kao prijetnje, već kao strateške elemente.

Tradicionalno upravljanje rizicima

Tradicionalno, upravljanje rizicima u osiguranju usredotočeno je na izravne, identificirane rizike – uglavnom one osigurive rizike poput požara, krađe ili odgovornosti za cyber prostor.

Ovaj pristup, iako učinkovit za određene prijetnje, često djeluje izolirano. Svaki odjel upravlja svojim rizicima neovisno, što dovodi do fragmentiranog prikaza profila rizika tvrtke.

Ovaj pristup u silosima može spriječiti potpuno razumijevanje kako različiti rizici međusobno djeluju i utječu na cjelokupnu poslovnu strategiju.

Prijelaz na Upravljanje rizikom u poduzeću

ERM nudi integriranije rješenje, promatrajući rizik kao inherentno povezan s strateškim ciljevima i performansama. 

Ovaj holistički pristup potiče suradnju između poslovnih jedinica, osiguravajući da se rizici procjenjuju u kontekstu cjelokupnog poslovanja tvrtke i strateških ciljeva. 

ERM pozicionira upravljanje rizikom kao strateškog partnera umjesto kao centar troškova, fokusirajući se na rizik kao potencijalnog omogućitelja novih prilika.

Zašto ERM funkcionira za osiguravajuće tvrtke

Evo zašto:

 • Cjelovit pogled: Osiguravajuće tvrtke suočavaju se s raznovrsnim rizicima, od operativnih do strateških i reputacijskih. ERM omogućuje sveobuhvatan uvid u te rizike i njihove međusobne povezanosti, omogućujući bolje donošenje odluka i raspodjelu resursa.
 • Proaktivnost nad reaktivnošću: Proaktivni pristup ERM-a omogućuje osiguravateljskim tvrtkama da predvide i ublaže rizike prije nego što se materijaliziraju, smanjujući potencijalne gubitke i jačajući otpornost protiv neočekivanih događaja.
 • Strateško usklađivanje: Integriranjem upravljanja rizicima s poslovnom strategijom, ERM pomaže osiguravajućim tvrtkama identificirati i slijediti prilike koje su u skladu s njihovom spremnošću na rizik i strateškim ciljevima. To je ključno za snalaženje u konkurentnom i regulatornom okruženju osiguravateljske industrije.
 • Inovacija i rast: ERM potiče uravnotežen pristup preuzimanju rizika, što je ključno za inovaciju i rast. Razumijevanje cijelog spektra rizika omogućuje osiguravajućim tvrtkama samopouzdano istraživanje novih tržišta, proizvoda i tehnologija.
 • Usklađenost s propisima i povjerenje kupaca: U industriji koju snažno utječu regulatorni zahtjevi, ERM podržava usklađenost i gradi povjerenje kupaca pokazujući predanost razboritom upravljanju rizicima i dugoročnoj održivosti.

Upravljanje strategijama osiguranja rizika: Prednosti i izazovi

Učinkovito upravljanje rizicima pozitivno utječe na kapital, zaradu i operacije te nudi jasne prednosti.

Međutim, čak i dobro uspostavljene tvrtke suočavaju se s izazovima u provedbi snažnih GRC i strategija upravljanja rizicima.

Prednosti učinkovitog upravljanja rizicima u osiguranju

 • Povećana svijest o riziku: Povećana svijest o riziku diljem organizacije za osiguranje pomaže u ranom prepoznavanju i ublažavanju, što je ključno za održavanje financijske stabilnosti i povjerenja klijenata.
 • Strateško donošenje odluka: Uključivanje rizika u strateško planiranje osigurava usklađenost osiguranih proizvoda i usluga s ciljevima organizacije, postižući učinkovito ravnotežu rizika i nagrade.
 • Regulatorna usklađenost: U snažno reguliranom osiguravateljskom sektoru, usklađeni napori za usklađenost smanjuju rizik od kazni i poboljšavaju reputaciju organizacije.
 • Operativna učinkovitost: Konzistentna primjena procesa i kontrola rizika optimizira operacije, smanjujući troškove i poboljšavajući isporuku usluga.
 • Sigurnost i zaštita: Prioritetno osiguravanje sigurnosti na radnom mjestu štiti najvrjednije resurse tvrtke – svoje zaposlenike i klijente.
 • Tržišno diferenciranje: Snažan okvir upravljanja rizicima može istaknuti osiguravateljsku tvrtku, prikazujući njezinu posvećenost opreznosti i pouzdanosti.

Izazovi u upravljanju rizicima u osiguranju

 • Početni troškovi: Provedba sveobuhvatnog programa upravljanja rizicima u osiguranju može biti skupa, zahtijevajući ulaganje u tehnologiju i stručno osoblje.
 • Upravljački zahtjevi: Potreba za temeljnim upravljanjem može opteretiti resurse, zahtijevajući značajno vrijeme i financijska ulaganja iz različitih poslovnih jedinica.
 • Konsenzus o riziku: Dogovor o ozbiljnosti rizika i strategijama ublažavanja može biti složen, s obzirom na raznoliku prirodu rizika u osiguranju, od osiguranja do operativnih rizika.
 • Demonstracija vrijednosti: Prikazivanje povrata ulaganja u inicijative upravljanja rizicima dionicima može biti izazovno, pogotovo kada su koristi preventivne nego odmah kvantificirane.

Strateško upravljanje rizicima za sektor osiguranja

Izgradnja i implementacija plana upravljanja rizicima ključna je za snalaženje u složenostima industrije osiguranja. 

Ovdje je pojednostavljen pristup prilagođen stručnjacima iz područja osiguranja, naglašavajući strateško upravljanje rizicima:

 1. Komunikacija i konzultacije: Pokrenite s čvrstim planom komunikacije. To uključuje informiranje svih dionika, od zaposlenika do partnera, o vašim politikama upravljanja rizicima. Istaknite dvojnu prirodu rizika – one koji prijete i one koji pružaju prilike.
 2. Opseg i kontekst: Definirajte svoju želju za rizikom i toleranciju na rizik. Razmislite o tome kako se ovi elementi usklađuju s vašim poslovnim ciljevima, regulatornim zahtjevima i specifičnim izazovima tržišta osiguranja.
 3. Identifikacija rizika: Identificirajte rizike koji su jedinstveni za osiguranje, poput regulatornih promjena, tržišne volatilnosti i operativne rizike. Održavajte dinamični registar rizika kako biste ih pratili.
 4. Analiza rizika: Koristite kvalitativne i kvantitativne metode za procjenu utjecaja rizika. Za osiguranje je kvantitativna analiza posebno vrijedna za ocjenjivanje i cijene rizika.
 5. Procjena rizika: Odlučite o vašem odgovoru – izbjegavajte, ublažite, podijelite ili prihvatite rizike na temelju toga kako se usklađuju s vašim strateškim ciljevima i željom za rizikom.
 6. Tretman rizika: Implementirajte strategije specifične za osiguranje, poput reosiguranja za dijeljenje rizika ili napredne analitike za ublažavanje.
 7. Praćenje i pregled: Neprekidno pratite kontrole rizika i njihovu učinkovitost. Prilagodite strategije prema potrebi kako biste ostali usklađeni s unutarnjim ciljevima i vanjskim regulatornim zahtjevima.

Završna Odluka

U susret evoluirajućim rizicima i prilikama, osiguravatelji moraju usvojiti Strateško Upravljanje Rizicima (SUR) kako bi sačuvali i unaprijedili svoju konkurentsku prednost.

Ovaj pristup im omogućava da anticipiraju promjene, reagiraju proaktivno, i osiguraju dugoročni uspjeh u izazovnom krajoliku industrije osiguranja.

Čitajte na drugom jeziku