Η κατανόηση των Στρατηγικών Κινδύνου Ασφαλίσεων: Τι λειτουργεί και γιατί

Οι ασφαλιστικοί φορείς αντιμετωπίζουν αρκετούς στρατηγικούς κινδύνους, οι οποίοι είναι νέες απειλές που προκαλούν αμφισβήτηση στις ίδιες τις βάσεις των μοντέλων επιχειρήσεών τους και τις προτάσεις αξίας.

Τεχνολογίες που καταρρέουν νέο έδαφος και που προκαλούν ανταγωνιστικές αλλαγές μετασχηματίζουν γρήγορα και δραστικά όλες τις πτυχές της επιχείρησης.

ADVERTISEMENT

Με την υιοθέτηση ενός πλαισίου διαχείρισης στρατηγικών κινδύνων (SRM), οι ασφαλιστικοί φορείς μπορούν να παραμείνουν ένα βήμα μπροστά, διαχειριζόμενοι αποτελεσματικά αυτές τις αλλαγές καθώς συμβαίνουν.

Στρατηγικοί Κίνδυνοι στην Ασφάλιση 

Στη σύγχρονη, γρήγορα εξελισσόμενη οικονομία, οι ασφαλιστικές εταιρείες γίνονται όλο και περισσότερο ευάλωτες σε στρατηγικούς κινδύνους. 

Αυτές οι νεοεμφανιζόμενες απειλές προκαλούν προκλήσεις στα θεμέλια στοιχεία της αξίας και των λειτουργιών μιας εταιρείας. 

ADVERTISEMENT

Η εξέλιξη στην τεχνολογία, οι οικονομικές μετατοπίσεις και οι αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών θέτουν τις βάσεις για δυνητικές αναταράξεις, πιθανώς να αντικαταστήσουν καθιερωμένες εταιρείες.

Βασική λειτουργία και οι Περιορισμοί της

Παραδοσιακά, οι εταιρείες ασφάλισης ξεχωρίζουν στη διαχείριση κινδύνων, με πολλές να υιοθετούν πρακτικές διαχείρισης κινδύνων επιχειρήσεων (ERM).

Ωστόσο, το ERM συχνά υστερεί στο να αντιμετωπίζει τους στρατηγικούς κινδύνους, οι οποίοι είναι ειδικά δυσραίσθητοι και προβληματικοί στην πρόβλεψη, ποσοτικοποίηση και περιορισμό τους.

ADVERTISEMENT

Αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να απειλήσουν απευθείας το μοντέλο επιχείρησης και την πρόταση αξίας του ασφαλιστή.

Η Ανάγκη για Στρατηγική Διαχείριση Κινδύνου (SRM)

Για να πλοηγηθούν στα νερά των εκρηκτικών τεχνολογιών και του ανταγωνισμού από μη παραδοσιακά οντότητες, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη Στρατηγική Διαχείριση Κινδύνου (SRM).

Η SRM προσφέρει μια περιεκτική προσέγγιση, επιτρέποντας στους ασφαλιστές όχι μόνο να διαχειριστούν τα αρνητικά των κινδύνων αυτών, αλλά και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η μετάβαση στην SRM αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο εξέλιξης στο ταξίδι της διαχείρισης του κινδύνου για τις εταιρείες ασφαλίσεων, ευθυγραμμίζοντας με τη φυσική πρόοδο των ικανοτήτων τους στη διαχείριση του κινδύνου.

Η άποψη του Rick Lusk σχετικά με την κατανόηση των στρατηγικών ασφαλίστρων

Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των ασφαλίσεων, ο Rick Lusk έχει μοιραστεί πέντε συμβουλές που πιστεύει πως χρησιμοποιούν αποτελεσματικοί διαχειριστές κινδύνων.

Σύμφωνα με αυτόν:

1. Η Κατανόηση της Επιχείρησης και του Προφίλ Ρίσκου της είναι Κρίσιμη

Ο Rick Lusk υπογραμμίζει τη σημασία της κατανόησης ενός επιχειρησιακού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών, προϊόντων, υπηρεσιών και των κινδύνων που αντιμετωπίζει.

Αυτή η γνώση, αναφέρει, βοηθά στην αναγνώριση των πιθανών κινδύνων και στον καθορισμό κατάλληλης ασφάλισης.

2. Developing a Risk Management Strategy is a Key Step

Μια καίρια στιγμή είναι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων

Αφού αναγνωριστούν οι κίνδυνοι, ο Lusk συμβουλεύει να δημιουργηθεί μια στρατηγική διαχείρισης κινδύνων που θα περιλαμβάνει αξιολόγηση κινδύνων, έλεγχο και χρηματοδότηση.

Υπογραμμίζει ότι αυτή η στρατηγική πρέπει να είναι συμβατή με τους στόχους και τα αντικείμενα της επιχείρησης.

3. Η Δημιουργία Ισχυρών Σχέσεων είναι Κρίσιμη για έναν Διευθυντή Κινδύνων Ασφαλίσεων

O Rick Lusk τονίζει τη σημασία της στενής συνεργασίας με διάφορους εσωτερικούς και εξωτερικούς εμπλεκόμενους, όπως υπογράφοντες, μεσάζοντες και ρυθμιστές αξιώσεων. 

Επισημαίνει ότι οι ισχυρές σχέσεις μπορούν να βοηθήσουν στη διαπραγμάτευση καλύτερων όρων και συνθηκών για την ασφάλιση μιας εταιρείας.

4. Η Έγκριση στις Εξελίξεις της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας είναι Βιτάλ

Ο Lusk υπογραμμίζει το δυναμικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού τομέα και την αναγκαιότητα να ενημερώνεστε για νέες πολιτικές, κανονισμούς και τάσεις της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με αυτόν, αυτή η γνώση είναι κρίσιμη για τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων και για την εξασφάλιση ότι η ασφάλιση μιας εταιρείας είναι επαρκής και κατάλληλη.

5. Η Αποτελεσματική Επικοινωνία είναι το Κλειδί για την Επιτυχία

Ο Rick Lusk πιστεύει στη σημασία της σαφούς επικοινωνίας, ιδιαίτερα στην εξήγηση των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου και της λογικής τους προς τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους.

Γιατί είναι Σημαντικές οι Στρατηγικές Διαχείρισης Κινδύνων στον Κλάδο των Ασφαλίσεων;

Η διαχείριση κινδύνων στην ασφαλιστική βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας. Τα θεμέλια του κλάδου χτίζονται πάνω στην αξιολόγηση, την τιμολόγηση και τη διαχείριση του κινδύνου.

Σε έναν κόσμο όπου οι κίνδυνοι γίνονται όλο και πιο πολύπλοκοι και αλληλεξαρτημένοι — είτε μέσω της παγκοσμιοποίησης, της ψηφιακής μετασχηματιστικής αλλαγής ή της κλιματικής αλλαγής — η ικανότητα να διαχειριστούν αποτελεσματικά αυτούς τους κινδύνους κάνει τις επιτυχημένες ασφαλιστικές εταιρείες να ξεχωρίζουν.

Προσαρμογή σε Αναδυόμενους Κινδύνους

Η βιομηχανία των ασφαλίσεων αντιμετωπίζει μοναδικές προκλήσεις, όπως η ακριβής τιμολόγηση των πολιτικών αντιμετώπισης του κλίματος — ένα γνωστό “πολλαπλασιαστής απειλών”.

Η πανδημία COVID-19 αποτελεί επιπρόσθετο παράδειγμα της δυναμικής φύσης του κινδύνου, δείχνοντας πόσο γρήγορα μια διαταραχή της αλυσίδας εφοδιασμού μπορεί να εξελιχθεί σε μια ευρύτερη ύπαρξη κινδύνου, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά των κατόχων πολιτικής, τις συχνότητες απαιτήσεων, και, τελικά, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα των ασφαλιστών.

Γιατί Είναι Σημαντική η Προληπτική Διαχείριση Κινδύνων

Η προληπτική διαχείριση κινδύνων επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες να προβλέπουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους πριν αυτοί εκδηλωθούν.

Αυτή η προσέγγιση είναι ζωτική για τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής ευρώνιας και τη διασφάλιση της συνεχούς ικανότητας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις απέναντι στους ασφαλισμένους.

Οι γρήγορες προσαρμογές που έγιναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 υπογραμμίζουν τη σημασία της ευελιξίας στις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων.

Καινοτομία και Τεχνολογία στη Διαχείριση Κινδύνων των Ασφαλιστικών

Οι ασφαλιστικές εταιρίες εκμεταλλεύονται όλο και περισσότερο την Τεχνητή Νοημοσύνη και προηγμένες πλατφόρμες Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Κινδύνων και Συμμόρφωσης (GRC).

Αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν καλύτερη πρόβλεψη κινδύνου, πιο αποδοτικές διαδικασίες ασφαλίστρωσης και βελτιωμένη διαχείριση αξιώσεων, παρέχοντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η Ποσοτική Φύση του Κινδύνου της Ασφάλειας

Σε αντίθεση με μη χρηματοοικονομικούς κλάδους, όπου ο κίνδυνος μπορεί να είναι περισσότερο ποιοτικός, οι κίνδυνοι της ασφάλειας είναι σε μεγάλο βαθμό ποσοτικοί.

Αυτή η δυνατότητα ποσοτικοποίησης επιτρέπει την πιο ακριβή μοντελοποίηση και ανάλυση του κινδύνου. Τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες επενδύουν σημαντικά στη λειτουργία διαχείρισης κινδύνου, συνήθως υπό την ηγεσία ενός Αρχηγού Κινδύνου (CRO).

Μια τέτοια δομημένη διαχείριση κινδύνου είναι κρίσιμη για τη συμμόρφωση στους κανονισμούς, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Γιατί είναι Απαραίτητη μια Προσεκτική Προσέγγιση

Στην ασφάλιση, η διαχείριση του κινδύνου δεν είναι μόνο θέμα συμμόρφωσης ή οικονομικής απόδοσης. Επίσης, πρόκειται για εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.

Οι πελάτες εξαρτώνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες κατά τα πιο ευάλωτα σημεία τους.

Μια προσεκτική, συνεπής προσέγγιση στη διαχείριση του κινδύνου εξασφαλίζει ότι οι ασφαλιστές μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις προσδοκίες, διατηρώντας έτσι την εμπιστοσύνη των πελατών και το κύρος του κλάδου.

Κυριαρχώντας τις Στρατηγικές Κινδύνου των Ασφαλίσεων: Παραδοσιακή vs Διαχείριση Κινδύνου Επιχειρήσεων

Η διαχείριση κινδύνων είναι θεμελιώδης στις ασφαλίσεις, όπου η κατανόηση και η αντιμετώπιση των κινδύνων είναι κεντρικές για την επιτυχία της επιχείρησης.

Η μετάβαση από την παραδοσιακή διαχείριση κινδύνων στη διαχείριση κινδύνου επιχειρήσεων (ERM) αποτελεί σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν τους κινδύνους – όχι μόνο ως απειλές, αλλά ως στρατηγικά στοιχεία.

Παραδοσιακή Διαχείριση Κινδύνων

Παραδοσιακά, η διαχείριση κινδύνων στον κλάδο των ασφαλίσεων επικεντρωνόταν στους απευθείας αναγνώρισιμους κινδύνους – κυρίως εκείνους που είναι ασφαλίσιμοι όπως πυρκαγιά, κλοπή ή ευθύνες στον κυβερνοχώρο.

Αυτή η προσέγγιση, παρότι είναι αποτελεσματική για συγκεκριμένες απειλές, συχνά λειτουργεί σε κυτταρώσεις. Κάθε τμήμα διαχειρίζεται τους κινδύνους του ανεξάρτητα, οδηγώντας σε ένα κατακερματισμένο προφίλ κινδύνων της εταιρείας.

Αυτή η διαίρεση σε κυτταρώσεις μπορεί να αποτρέψει μια συνολική κατανόηση του πώς διάφοροι κίνδυνοι αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική.

Η μετάβαση στη Διαχείριση Επιχειρησιακών Κινδύνων

Η ΔΕΚ προσφέρει λύση με μεγαλύτερη ολοκλήρωση, βλέποντας τον κίνδυνο σαν στενά συνδεδεμένο με τους στρατηγικούς στόχους και την απόδοση. 

Αυτή η ολιστική προοπτική προωθεί την συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρησιακές μονάδες, εξασφαλίζοντας ότι οι κίνδυνοι αξιολογούνται στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας και των στρατηγικών στόχων της εταιρείας. 

Η ΔΕΚ θέτει τη διαχείριση κινδύνων ως στρατηγικό συνεργάτη παρά ως κέντρο κόστους, εστιάζοντας στον κίνδυνο ως δυνητικό ενεργοποιητή νέων ευκαιριών.

Γιατί το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Λειτουργεί για Εταιρείες Ασφαλίσεων

Εδώ είναι οι λόγοι:

 • Ολιστική Αντίληψη: Οι εταιρείες ασφαλίσεων αντιμετωπίζουν μια μεγάλη γκάμα κινδύνων, από λειτουργικούς μέχρι στρατηγικούς και φήμης. Το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων επιτρέπει μια κατανόηση των κινδύνων αυτών και των αλληλεπιδράσεών τους, επιτρέποντας καλύτερη λήψη αποφάσεων και κατανομή πόρων.
 • Προακτινότητα Αντί Αντίδραση: Η προακτινότητα του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων επιτρέπει στις εταιρείες ασφαλίσεων να προβλέψουν και να αντιμετωπίσουν κινδύνους πριν γίνουν πραγματικότητα, μειώνοντας πιθανές απώλειες και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα έναντι μη αναμενόμενων γεγονότων.
 • Στρατηγική Ευθυγράμμιση: Με την ολοκλήρωση της διαχείρισης κινδύνων με τη στρατηγική επιχείρησης, το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων βοηθά τις εταιρείες ασφαλίσεων να αναγνωρίσουν και να ακολουθήσουν ευκαιρίες που συμφωνούν με την επιθυμία τους για κίνδυνο και στρατηγικούς στόχους. Αυτό το ευθυγράμμισμα είναι κρίσιμο για την πλοήγηση στον ανταγωνιστικό και κανονιστικό χώρο της ασφαλιστικής αγοράς.
 • Καινοτομία και Ανάπτυξη: Το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων προάγει μια ισορροπημένη προσέγγιση στον κίνδυνο, η οποία είναι απαραίτητη για την καινοτομία και την ανάπτυξη. Η κατανόηση του πλήρους φάσματος των κινδύνων επιτρέπει στις εταιρείες ασφαλίσεων να εξερευνήσουν με αυτοπεποίθηση νέες αγορές, προϊόντα και τεχνολογίες.
 • Συμμόρφωση με την Κανονιστική Ρύθμιση και Εμπιστοσύνη του Πελάτη: Σε έναν κλάδο που επηρεάζεται έντονα από κανονιστικές απαιτήσεις, το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων υποστηρίζει τη συμμόρφωση και χτίζει την εμπιστοσύνη των πελατών, δείχνοντας δέσμευση στην σώφρονα διαχείριση κινδύνων και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Μετά από την κατακραυγή του πολέμου, ΤΟΥΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων επηρεάζει θετικά το κεφάλαιο, τα κέρδη και τις λειτουργίες, προσφέροντας σαφή οφέλη.

Ωστόσο, ακόμα και οι καθιερωμένες εταιρείες αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην υλοποίηση στιβαρών στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων και GRC.

Οφέλη της Αποτελεσματικής Διαχείρισης Κινδύνων στις Ασφάλειες

 • Ενισχυμένη Ευαισθητοποίηση στους Κινδύνους: Σε ολόκληρο τον οργανισμό ασφαλειών, η αυξημένη ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους βοηθά στην πρόωρη αναγνώριση και μετρίαση, η οποία είναι ζωτική για τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και την εμπιστοσύνη των πελατών.
 • Στρατηγική Λήψη Αποφάσεων: Η ενσωμάτωση του κινδύνου στο στρατηγικό σχεδιασμό εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ασφαλειών είναι ευθυγραμμισμένα με τους οργανωσιακούς στόχους, ισορροπώντας αποτελεσματικά τον κίνδυνο και την ανταμοιβή.
 • Συμμόρφωση με τη Ρύθμιση: Στον σφιχτά ρυθμιζόμενο κλάδο των ασφαλίσεων, οι συντονισμένες προσπάθειες συμμόρφωσης μειώνουν τον κίνδυνο κυρώσεων και ενισχύουν τη φήμη του οργανισμού.
 • Λειτουργική Αποδοτικότητα: Η συνεπής εφαρμογή διαδικασιών κινδύνου και ελέγχων βελτιώνει τις λειτουργίες, μειώνοντας το κόστος και βελτιώνοντας την παροχή υπηρεσιών.
 • Ασφάλεια και Προστασία: Η προτεραιότητα στην ασφάλεια και προστασία του χώρου εργασίας προστατεύει τα πιο πολύτιμα ενεργητικά της εταιρείας – τους υπαλλήλους και τους πελάτες της.
 • Προσδοκώμενη Διαφοροποίηση στην Αγορά: Ένα ενισχυμένο Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων μπορεί να ξεχωρίσει μια εταιρεία ασφαλίσεων, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή της στη φειδώ και την αξιοπιστία.

Προκλήσεις στη Διαχείριση Κινδύνων στις Ασφάλειες

 • Αρχικά Κόστη: Η εφαρμογή ενός καθολικού προγράμματος διαχείρισης κινδύνων στις ασφαλίσεις μπορεί να είναι δαπανηρή, απαιτώντας επένδυση σε τεχνολογία και ειδικό προσωπικό.
 • Απαιτήσεις Διακυβέρνησης: Η ανάγκη για λεπτομερή διακυβέρνηση μπορεί να επιβαρύνει τους πόρους, απαιτώντας σημαντικό χρονικό και οικονομικό κόστος από διάφορες επιχειρηματικές μονάδες.
 • Συναίνεση στον Κίνδυνο: Η συμφωνία σχετικά με τον βαθμό του κινδύνου και τις στρατηγικές μείωσής του μπορεί να είναι πολύπλοκη, δεδομένης της ποικιλίας των κινδύνων στις ασφάλειες, από τον υπογραφέα ως τη λειτουργική δομή.
 • Απόδειξη Αξίας: Η επίδειξη του ROI των πρωτοβουλιών διαχείρισης κινδύνων στους ενδιαφερόμενους μπορεί να είναι προκλητική , ειδικά όταν τα οφέλη είναι προληπτικά παρά αμέσως αναγνωρίσιμα.

Στρατηγική Διαχείριση Κινδύνου για τον Ασφαλιστικό Τομέα

Η δημιουργία και εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας για την πλοήγηση στις πολυπλοκότητες της ασφαλιστικής βιομηχανίας.

Εδώ υπάρχει μια επιτυχημένη προσέγγιση προσαρμοσμένη στους επαγγελματίες στον τομέα των ασφαλίσεων, εστιάζοντας στη στρατηγική διαχείριση κινδύνου:

 1. Επικοινωνία και Συμβουλευτική: Ξεκινήστε με ένα στέρεο σχέδιο επικοινωνίας. Αυτό περιλαμβάνει την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, από τους υπαλλήλους έως τους εταίρους, για τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου σας. Επισημάνετε τη διπλή φύση των κινδύνων -εκείνοι που απειλούν και εκείνοι που παρουσιάζουν ευκαιρίες.
 2. Εύρος και Πλαίσιο: Καθορίστε την επιθυμητή σας και την ανοχή στον κίνδυνο. Σκεφτείτε πώς αυτά τα στοιχεία ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς σας στόχους, τις νομικές απαιτήσεις και τις συγκεκριμένες προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράς.
 3. Αναγνώριση Κινδύνου: Αναγνωρίστε κινδύνους μοναδικούς για την ασφάλεια, όπως αλλαγές στη νομοθεσία, αγοραστική αναταραχή και λειτουργικούς κινδύνους. Διατηρείτε ένα δυναμικό μητρώο κινδύνου για να τα καταγράφετε.
 4. Ανάλυση Κινδύνου: Χρησιμοποιήστε τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές μεθόδους για να αξιολογήσετε τον αντίκτυπο των κινδύνων. Για τις ασφάλειες, η ποσοτική ανάλυση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την εκδίκαση και τον καθορισμό των κινδύνων.
 5. Αξιολόγηση Κινδύνου: Αποφασίστε για την αντίδρασή σας – αποφύγετε, μειώστε, μοιραστείτε ή αποδεχτείτε τους κινδύνους βάσει του πώς ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς σας στόχους και την ανοχή σας στον κίνδυνο.
 6. Μεταχείριση Κινδύνου: Εφαρμόστε στρατηγικές ειδικές για την ασφάλεια, όπως ασφάλιση επαναπρόσληψης για τη μοιραστική κάλυψη κινδύνων ή προηγμένη ανάλυση για τη μείωση.
 7. Παρακολούθηση και Αναθεώρηση: Παρακολουθείτε συνεχώς τους ελέγχους κινδύνου και την αποτελεσματικότητά τους. Ρυθμίστε τις στρατηγικές κατάλληλα για να παραμείνετε ευθυγραμμισμένοι τόσο με τους εσωτερικούς σας στόχους όσο και με τις εξωτερικές νομικές απαιτήσεις.

Τελική Κρίση

Μπροστά σε εξελισσόμενους κινδύνους και ευκαιρίες, οι ασφαλιστές πρέπει να υιοθετήσουν τη Στρατηγική Διαχείριση Κινδύνων (SRM) για να προστατεύσουν και να ενισχύσουν τον ανταγωνιστικό τους παράγοντα.

Αυτή η προσέγγιση τους εξοπλίζει για να προβλέπουν τις αλλαγές, να αντιδρούν ενεργητικά και να εξασφαλίσουν μακροχρόνια επιτυχία στο προκλητικό τοπίο της ασφαλιστικής βιομηχανίας.

Διαβάστε σε άλλη γλώσσα