Menguasai Strategi Risiko Insurans: Apa yang Berkesan dan Mengapa

Penyedia insurans berdepan dengan beberapa risiko strategik, yang merupakan ancaman baharu yang mencabar asas-asas model perniagaan dan cadangan nilai mereka.

Teknologi-teknologi yang memperkenalkan inovasi dan mengubah persaingan sedang mempengaruhi semua aspek perniagaan dengan cepat dan secara mendadak.

ADVERTISEMENT

Dengan mengadopsi kerangka pengurusan risiko strategik (SRM), penyedia insurans boleh kekal di hadapan, mengendalikan dengan berkesan perubahan-perubahan ini sewaktu ia berlaku.

Risiko Strategik dalam Insurans

Di dalam ekonomi moden yang pantas berkembang, syarikat insurans semakin terdedah kepada risiko strategik.

Ancaman yang muncul menantang elemen asas proposisi nilai syarikat dan operasi.

ADVERTISEMENT

Pertumbuhan dalam teknologi, perubahan ekonomi, dan perubahan dalam keutamaan pengguna boleh menyebabkan gangguan potensi, mungkin menggantikan syarikat-syarikat yang telah dibentuk.

Fungsi Utama dan Batasannya

Secara tradisional, syarikat insurans cemerlang dalam pengurusan risiko, dengan ramai mengamalkan amalan pengurusan risiko korporat (ERM).

Walau bagaimanapun, ERM sering gagal dalam menangani risiko strategik yang menyolok, yang amat mengganggu dan sukar untuk dijangka, dianggarkan, dan diatasi.

ADVERTISEMENT

Risiko-risiko ini boleh langsung mengancam model perniagaan dan tawaran nilai insurans.

Keperluan untuk Pengurusan Risiko Strategik (SRM)

Untuk mengemudi di lautan teknologi yang mengganggu dan persaingan daripada entiti bukan tradisional, syarikat insurans perlu mempertimbangkan pengurusan risiko strategik (SRM).

SRM menawarkan pendekatan komprehensif, membolehkan syarikat insurans tidak hanya menguruskan kelemahan risiko-risiko ini tetapi juga mengekploitasi peluang pertumbuhan.

Persimpangan ke arah SRM menandakan perkembangan penting dalam perjalanan pengurusan risiko syarikat insurans, menyelaraskan dengan perkembangan semula jadi keupayaan pengurusan risiko mereka.

Pandangan Rick Lusk Tentang Penguasaan Strategi Risiko Insurans

Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam industri insurans, Rick Lusk telah berkongsi lima tip yang beliau percaya digunakan oleh pengurus risiko yang berkesan. 

Menurut beliau:

1. Memahami Perniagaan dan Profil Risikonya Adalah Penting

Rick Lusk menekankan kepentingan untuk memahami sepenuhnya perniagaan di mana seseorang bekerja, termasuk operasinya, produk, perkhidmatan, dan risiko-risiko yang dihadapi. 

Beliau menyatakan bahawa pengetahuan ini membantu dalam mengenal pasti risiko-risiko yang mungkin berlaku dan menentukan liputan insurans yang sesuai.

2. Membangunkan Strategi Pengurusan Risiko adalah Langkah Utama

Setelah risiko dikenal pasti, Lusk menasihati untuk merangka strategi pengurusan risiko yang merangkumi penilaian risiko, kawalan, dan pembiayaan. 

Beliau menekankan bahawa strategi ini perlu selaras dengan matlamat dan objektif keseluruhan perniagaan.

3. Membina Hubungan Kekeluargaan yang Kuat adalah Penting bagi Pengurus Risiko Insurans

Rick Lusk menekankan kepentingan bekerjasama rapat dengan pelbagai pihak berkepentingan dalaman dan luaran, seperti penjamin, ejen insurans, dan penyesuaian tuntutan. 

Beliau menunjukkan bahawa hubungan baik boleh membantu dalam rundingan terbaik untuk syarat dan keadaan perlindungan insurans sebuah syarikat.

4. Menyemak Terkini Dengan Industri Insurans adalah Penting

Lusk menekankan sifat dinamik sektor insurans dan keperluan untuk mendapat maklumat tentang dasar baru, peraturan, dan trend industri.

Menurutnya, pengetahuan ini penting untuk membuat keputusan yang berinformasi dan memastikan liputan insurans sebuah syarikat adalah cukup dan sesuai.

5. Komunikasi Berkesan adalah Kunci Kejayaan

Rick Lusk percaya pada kepentingan komunikasi yang jelas, terutamanya dalam menerangkan strategi pengurusan risiko dan rasionalnya kepada pihak dalaman dan luaran.

Mengapa Strategi Pengurusan Risiko Insurans Penting?

Pengurusan risiko dalam industri insurans adalah sangat penting. Asas sektor ini dibina atas penilaian, penetapan harga, dan pengurusan risiko. 

Di dunia di mana risiko semakin kompleks dan saling berkaitan—sama ada melalui globalisasi, transformasi digital, atau perubahan iklim—keupayaan untuk menguruskan risiko ini dengan berkesan membezakan syarikat insurans yang berjaya.

Mengatasi Risiko-risiko Baharu

Industri insurans menghadapi cabaran unik, seperti menentukan harga polisi dengan tepat dalam menghadapi perubahan iklim — yang diketahui sebagai “penggandakan ancaman.”

Pandemik COVID-19 juga memperlihatkan sifat dinamik risiko, menunjukkan betapa cepatnya gangguan rantaian bekalan boleh berkembang menjadi ancaman wujud yang lebih luas, memberi kesan kepada tingkah laku pemegang polisi, kekerapan tuntutan, dan akhirnya, kestabilan kewangan syarikat insurans.

Mengapa Pengurusan Risiko Proaktif Penting

Pengurusan risiko proaktif membolehkan pihak insurans meramal dan mengurangkan risiko sebelum ia timbul.

Pendekatan ini penting dalam mengekalkan kecukupan kewangan dan memastikan keupayaan berterusan untuk memenuhi obligasi pemegang polisi.

Inovasi dan Teknologi dalam Pengurusan Risiko Insurans

Syarikat insurans semakin memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan platform Komplian, Pengurusan Risiko, dan Kepimpinan (GRC) yang canggih.

Teknologi ini membolehkan ramalan risiko yang lebih baik, proses underwriting yang lebih efisien, serta pengurusan tuntutan yang ditingkatkan, memberikan kelebihan bersaing.

Sifat Kuantitatif Risiko Insurans

Berbeza dengan industri bukan kewangan di mana risiko mungkin lebih bersifat kualitatif, risiko insurans adalah sebahagian besar dapat diukur secara kuantitatif. 

Kebolehan mengukur ini membolehkan pemodelan risiko dan analisis yang lebih tepat. Oleh itu, bank dan syarikat insurans melabur secara besar-besaran dalam fungsi pengurusan risiko, sering kali dipimpin oleh seorang Pegawai Risiko Utama (CRO). 

Pengurusan risiko yang terstruktur adalah penting untuk pematuhan peraturan, kestabilan kewangan, dan membuat keputusan strategik.

Mengapa Pendekatan Menyeluruh Penting

Dalam insurans, pengurusan risiko bukan hanya tentang pematuhan atau prestasi kewangan; ia juga tentang kepercayaan dan kebolehpercayaan

Pelanggan bergantung kepada syarikat insurans semasa saat-saat paling genting mereka.

Pendekatan yang menyeluruh dan konsisten terhadap pengurusan risiko memastikan bahawa syarikat insurans boleh memenuhi harapan ini, dengan itu mengekalkan kepercayaan pelanggan dan reputasi dalam industri.

Penguasaan Strategi Risiko Insurans: Pengurusan Risiko Tradisional vs. Pengurusan Risiko Korporat

Pengurusan risiko adalah asas dalam insurans, di mana memahami dan mengurangkan risiko adalah penting untuk kejayaan perniagaan. 

Pengalihan dari pengurusan risiko tradisional kepada pengurusan risiko enterprise (ERM) menandakan perubahan penting dalam cara syarikat insurans mengendalikan risiko—bukan hanya sebagai ancaman tetapi sebagai elemen strategik.

Pengurusan Risiko Tradisional

Secara tradisional, pengurusan risiko dalam insurans memberi tumpuan kepada risiko langsung, risiko yang boleh dikenalpasti – terutamanya risiko-risiko yang boleh diasuransikan seperti kebakaran, kecurian, atau liabiliti siber. 

Pendekatan ini, walaupun berkesan bagi ancaman tertentu, sering beroperasi secara berasingan. Setiap jabatan menguruskan risikonya secara berasingan, menyebabkan pandangan yang terpecah mengenai profil risiko syarikat. 

Pendekatan yang berasingan ini boleh menghalang pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana pelbagai risiko berinteraksi dan memberi kesan kepada strategi perniagaan secara keseluruhan.

Migrasi ke Pengurusan Risiko Enterprise

ERM menawarkan satu penyelesaian yang lebih terintegrasi, memandang risiko sebagai terikat secara semulajadi kepada objektif strategik dan prestasi.

Pandangan holistik ini mendorong gabungan kerjasama di seluruh unit perniagaan, memastikan bahawa risiko dinilai dalam konteks keseluruhan operasi dan matlamat strategik syarikat.

ERM meletakkan pengurusan risiko sebagai rakan strategik bukan pusat kos, memberi tumpuan kepada risiko sebagai penyebab potensi peluang baru.

Mengapa ERM Berfungsi untuk Syarikat Insurans

Inilah sebabnya:

 • Pandangan Holistik: Syarikat insurans menghadapi pelbagai risiko, dari operasi hingga strategik dan reputasi. ERM memudahkan pemahaman menyeluruh mengenai risiko-risiko ini dan hubungan antara mereka, membolehkan pembuatan keputusan yang lebih baik dan alokasi sumber yang lebih baik.
 • Proaktif daripada Reaktif: Pendekatan proaktif ERM membolehkan syarikat insurans meramal dan mengurangkan risiko sebelum ia menjadi kenyataan, mengurangkan kerugian potensial dan meningkatkan daya tahan terhadap peristiwa yang tidak dijangka.
 • Penyelarasan Strategik: Dengan mengintegrasikan pengurusan risiko dengan strategi perniagaan, ERM membantu syarikat insurans mengenal pasti dan mengejar peluang yang selari dengan selera risiko dan matlamat strategik mereka. Keselarasan ini adalah penting dalam menavigasi landskap persaingan dan peraturan industri insurans.
 • Inovasi dan Pertumbuhan: ERM mendorong pendekatan seimbang terhadap mengambil risiko, yang penting untuk inovasi dan pertumbuhan. Memahami spektrum penuh risiko membolehkan syarikat insurans dengan yakin meneroka pasaran, produk, dan teknologi baru.
 • Kepatuhan Peraturan dan Kepercayaan Pelanggan: Dalam industri yang sangat dipengaruhi oleh keperluan peraturan, ERM menyokong kepatuhan dan membina kepercayaan pelanggan dengan menunjukkan komitmen kepada pengurusan risiko yang berhemah dan kebolehpercayaan jangka panjang.

Penguasaan Strategi Risiko Insurans: Kelebihan dan Cabarannya

Mengurus risiko dengan berkesan memberi impak positif kepada modal, pendapatan, dan operasi, menawarkan manfaat yang jelas.

Walau bagaimanapun, syarikat-syarikat yang sudah mapan juga menghadapi cabaran dalam melaksanakan strategi GRC dan pengurusan risiko yang teguh.

Kelebihan Pengurusan Risiko yang Berkesan dalam Insurans

 • Kesedaran Risiko Meningkat: Di seluruh organisasi insurans, kesedaran risiko yang lebih tinggi membantu dalam pengenalan awal dan pengurangan risiko, yang sangat penting untuk mengekalkan kestabilan kewangan dan kepercayaan pelanggan.
 • Pembuatan Keputusan Strategik: Memasukkan risiko ke dalam perancangan strategik memastikan produk dan perkhidmatan insurans selari dengan matlamat organisasi, menyeimbangkan risiko dan balasan dengan berkesan.
 • Kepatuhan Regulatori: Dalam industri insurans yang sangat teratur, usaha kepatuhan yang bersatu padu mengurangkan risiko penalti dan meningkatkan reputasi organisasi.
 • Kefisyenan Operasi: Pelaksanaan yang konsisten terhadap proses risiko dan kawalan menyelaraskan operasi, mengurangkan kos dan meningkatkan penghantaran perkhidmatan.
 • Keamanan dan Keselamatan: Memberi keutamaan kepada keselamatan dan keamanan tempat kerja melindungi aset yang paling berharga syarikat, iaitu pekerja dan pelanggan.
 • Diferensiasi Pasaran: Kerangka pengurusan risiko yang kukuh dapat membezakan syarikat insurans, memamerkan komitmennya kepada ketelitian dan kebolehpercayaan.

Cabaran dalam Pengurusan Risiko Insurans

 • Kos Permulaan: Melaksanakan program pengurusan risiko komprehensif dalam insurans boleh menjadi mahal, memerlukan pelaburan dalam teknologi dan kakitangan bertauliah.
 • Keperluan Pemerintahan: Keperluan pemerintahan yang teliti boleh menekan sumber, menuntut masa yang signifikan dan pelaburan kewangan dari pelbagai unit perniagaan.
 • Konsensus Risiko: Bersetuju tentang tahap keberatan risiko dan strategi pengurangan boleh menjadi kompleks, mengingat natur risiko yang berbeza dalam insurans, dari penjaminan hingga operasi.
 • Pembuktian Nilai: Mengilustrasikan ROI inisiatif pengurusan risiko kepada pihak berkepentingan boleh rumit, terutama apabila manfaatnya bersifat pencegahan berbanding kuantiti yang boleh diukur dengan segera.

Pengurusan Risiko Strategik untuk Sektor Insurans

Membina dan melaksanakan pelan pengurusan risiko adalah penting untuk menavigasi kompleksiti industri insurans. 

Di sini terdapat pendekatan terperinci yang disesuaikan untuk profesional insurans, memberi tumpuan kepada pengurusan risiko strategik:

 1. Komunikasi dan Perundingan: Mulakan dengan pelan komunikasi yang kukuh. Ini melibatkan memberitahu semua pihak berkepentingan, dari pekerja hingga rakan kongsi, mengenai dasar pengurusan risiko anda. Tekankan sifat dwi risiko—mereka yang mengancam dan yang menawarkan peluang.
 2. Skup dan Konteks: Tetapkan keinginan dan toleransi risiko anda. Pertimbangkan bagaimana elemen-elemen ini seiring dengan objektif perniagaan anda, tuntutan kawalselia, dan cabaran-cabaran khusus pasaran insurans.
 3. Pengenalpastian Risiko: Kenal pasti risiko-risiko unik kepada insurans, seperti perubahan peraturan, ketidakstabilan pasaran, dan risiko operasi. Simpan pendaftar risiko dinamik untuk menjejak ini.
 4. Analisis Risiko: Gunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif untuk menilai impak risiko. Bagi industri insurans, analisis kuantitatif adalah sangat berharga untuk penilaian risiko dan penetapan harga.
 5. Penilaian Risiko: Tentukan tindak balas anda—elak, kurangkan, kongsi, atau terima risiko berdasarkan sejauh mana mereka seiring dengan matlamat strategik dan keinginan risiko anda.
 6. Rawatan Risiko: Pelaksanaan strategi khusus kepada insurans, seperti reinsurans untuk perkongsian risiko atau analitik canggih untuk pengurangan risiko.
 7. Pemantauan dan Semakan: Terus memantau kawalan risiko dan keberkesanan mereka. Sesuaikan strategi mengikut keperluan untuk kekal seiring dengan objektif dalaman dan keperluan kawalselia luaran.

Keputusan Akhir

Dalam menghadapi risiko dan peluang yang sentiasa berkembang, syarikat insurans perlu menerima dan mengamalkan Pengurusan Risiko Strategik (PRS) untuk melindungi dan meningkatkan daya saing mereka.

Pendekatan ini membolehkan mereka meramal perubahan, bertindak secara proaktif, dan menjaga kejayaan jangka panjang dalam landskap yang mencabar dalam industri insurans.

Baca dalam bahasa lain