Mengoptimalkan Keuntungan: Mengapa Analisis Hasil Bon adalah Alat Terbaik Anda

Berikutan nilai bon adalah kompas bagi pelabur, memberi panduan tentang pulangan serta membimbing keputusan kewangan.

Panduan ini memperjelaskan tentang nilai bon, menerangkan kepentingannya dan bagaimana ia membentuk strategi pelaburan.

ADVERTISEMENT

Apa itu Hasil Bon?

Hasil bon pada dasarnya adalah bayaran yang diterima daripada pelaburan dalam bon. 

Ia menggabungkan pendapatan faedah dan sebarang perubahan dalam harga bon untuk memberi gambaran lengkap tentang pendapatan anda. 

Nombor ini sangat penting untuk membandingkan pulangan berpotensi daripada pelbagai jenis bon. Hasil bon menyesuaikan apabila harga bon berubah, memberikan gambaran dinamik nilai pelaburan dari semasa ke semasa.

ADVERTISEMENT

Bond

Bayangkan bon sebagai pinjaman. Apabila sebuah syarikat atau kerajaan memerlukan wang tunai, mereka menerbitkan bon.

Anda boleh membeli bon-bon ini. Mereka akan membayar anda faedah untuk menggunakan wang anda. Inilah cara anda memperoleh wang dari bon.

Hasil

Hasil adalah berapa banyak wang yang anda dapatkan daripada pelaburan. Mudah.

ADVERTISEMENT

Hasil Baiklah

Hasil bon adalah khas tentang berapa banyak yang anda terima daripada bon. Ia adalah faedah yang anda dapat bagi pelaburan anda.

Terma Asas Lain Yang Anda Patut Tahu

  • Penerbit: Inilah orang yang meminjam wang anda dengan menerbitkan bon. Boleh menjadi kerajaan atau syarikat.
  • Pemegang Bon: Itulah anda jika anda membeli bon. Anda sedang meminjamkan wang kepada mereka.
  • Nilai Muka/Nilai Par: Jumlah yang dipinjam oleh penerbit dan apa yang mereka bersetuju untuk membayar balik kepada anda apabila bon tersebut jatuh tempo. Juga dipanggil sebagai prinsipal.
  • Kadar Kupon: Inilah kadar faedah yang dijanjikan kepada anda pada bon. Ia ditetapkan apabila bon diterbitkan dan dibayar sehingga bon itu jatuh tempo.
  • Tarikh Matang: Inilah apabila penerbit perlu membayar balik nilai muka kepada anda. Bon boleh menjadi jangka pendek atau berlangsung berdekad-dekad.

Jadi Bagaimana Harga Bon dan Pulangan Bertindak Balas?

Harga bon dan pulangan berkongsi hubungan songsang. Dengan kata lain, jika harga bon jatuh di bawah nilai nominalnya, pulangannya akan melebihi kadar kupon

Sebaliknya, bon yang berharga melebihi nilai nominalnya akan memberi pulangan kurang daripada kadar kupon.

Kesan Fluktuasi Harga

Hasil bon bergerak secara bertentangan dengan harganya. Penurunan harga meningkatkan hasil, manakala kenaikan harga mengurangkannya.

Ini menjelaskan hubungan langsung kiraan hasil terhadap harga semasa bon dan kadar kuponnya.

Mengapa Analisis Hasil Bon Penting Dan Mengapa Ia Adalah Alat Terbaik Anda

Memahami analisis hasil bon adalah penting bagi mana-mana pelabur atau peminat kewangan.

Ia memberikan pandangan menyeluruh mengenai pasaran, kesihatan ekonomi, dan jangkaan masa depan, berperanan sebagai alat yang tidak dapat ditinggalkan dalam penentuan keputusan kewangan.

Inilah sebabnya mengapa ia merupakan aset terbaik anda dalam menavigasi landskap pelaburan:

1. Indikator Sentimen Pasaran

Analisis hasil bon merupakan satu cara langsung untuk mengetahui sentimen pasaran, memberikan wawasan tentang keyakinan pelabur.

Apabila hasil jatuh, ia menunjukkan penyertaan ke arah keselamatan, mencadangkan ketidakpastian mengenai volatiliti pasaran saham.

Pergeseran ini boleh menandakan kebimbangan ekonomi yang lebih meluas atau peralihan, menjadikan hasil bon sebagai metrik penting untuk memahami suasana pasaran secara keseluruhan.

2. Penunjuk Kesihatan Ekonomi

Yield berfungsi sebagai barometer untuk kesihatan ekonomi.

Yield yang meningkat sering menunjukkan ekonomi sedang meningkat, menyebabkan pelabur lebih menyukai aset berisiko seperti saham.

Sebaliknya, yield yang menurun boleh menunjukkan perlambatan ekonomi, mendorong pertukaran kepada bon. Memantau trend ini membantu anda memahami landskap ekonomi.

3. Jangkaan Inflasi

Imbuhan bon mencerminkan jangkaan inflasi. Imbuhan yang lebih tinggi boleh menandakan inflasi yang dijangka, yang mempengaruhi strategi pelaburan dan perancangan kewangan.

Pandangan ini sangat berharga untuk menyesuaikan portfolio dalam menjangka tren inflasi, memastikan pelaburan anda sejajar dengan keadaan ekonomi masa depan.

4. Ramalan Kadar Faedah

Menganalisis hasil bon memberi petunjuk tentang pergerakan kadar faedah masa depan. Bank-bank pusat mungkin menyesuaikan kadar sebagai tindak balas terhadap petunjuk ekonomi, termasuk hasil bon.

Pemahaman corak ini membolehkan keputusan yang lebih berinformasi, dari pinjaman rumah ke simpanan, memberi impak kepada strategi kewangan anda.

5. Strategi Pelaburan Pelbagai Portofolio

Akhirnya, analisis hasil bon membantu dalam pelbagai portofolio. 

Dengan memahami pergerakan hasil, anda dapat lebih seimbang risiko di seluruh pelaburan anda, memilih di antara bon, saham, dan aset lain berdasarkan tren hasil semasa dan dijangka. 

Pendekatan strategik ini meningkatkan ketahanan portofolio terhadap fluktuasi pasaran.

Cara Mengira Hasil Bon

Sebuah bon membolehkan anda meminjam wang kepada penerbitnya. Anda akan menerima faedah dari masa ke semasa serta nilai asal bon kembali apabila ia matang. 

Membeli bon boleh lebih atau kurang daripada harga asal mereka, mempengaruhi keuntungan anda.

Mengira Pulangan Bon

Anda perlu maklumat pembayaran faedah tahunan bon dan harga semasa bon tersebut. Pulangan adalah secara asasnya berapa banyak wang yang anda peroleh daripada bon tersebut. Gunakan formula cepat berikut:

  • Pulangan = (Faedah Tahunan / Harga Semasa) * 100

Ini tidak merangkumi setiap butiran seperti bagaimana nilai wang berubah dari semasa ke semasa atau jadual pembayaran yang berbeza. Namun, ini memberi anda nombor cepat untuk digunakan.

Penarafan Bon

Bon-bon diberi penarafan dari “AAA” (amat selamat) hingga “D” (sangat berisiko). Penarafan ini mempengaruhi harga bon dan oleh itu, hasilnya  

Hasil bon bergerak secara bertentangan dengan harganya. Jika anda membeli bon yang lebih murah, anda boleh mendapat lebih banyak, dari segi peratusannya.

Contoh

Misalnya, bon ini sepatutnya bernilai $1,000 dengan faedah sebanyak 10%, tetapi anda boleh membelinya dengan harga $800. Ini menjadikan hasil anda:

  • Hasil = ($100 / $800) * 100 = 12.5%

Jika dijual dengan harga $1,200, hasil anda turun menjadi 8.33%. Jumlah wang yang anda terima setiap tahun tidak berubah, hanya berbanding dengan nilai yang anda bayar.

Itulah cara cepat untuk mengira jumlah keuntungan daripada bon. Perlu diingat, dunia sebenar melibatkan lebih banyak pembolehubah, tetapi ini akan memberi anda titik permulaan.

4 Jenis Utama Hasil Bonduk: Asas & Cara Mengira

Pemahaman mengenai hasil bonduk adalah penting untuk memahami potensi pendapatan sebenar pelaburan anda.

Mari teruskan ke jenis utama dan bagaimana anda boleh mengira hasil tanpa terjebak dalam kompleksiti.

1. Hasil Semasa

Hasil semasa memberitahu anda berapa yang anda perolehi setiap tahun dari faedah bon berbanding dengan harganya di pasaran. 

Lupakan terma glamor; ianya hanya pembayaran faedah tahunan bon dibahagikan dengan harga pasaran semasanya. 

Rumusannya? Hasil Semasa = (Pembayaran Faedah Tahunan / Harga Pasaran Semasa) * 100. Peratusan ini berubah mengikut harga pasaran.

2. Pulangan Ke Matang (YTM)

YTM adalah asas anda untuk memahami pulangan keseluruhan jika anda menyimpan bon sehingga ia matang.

Mengira YTM melibatkan mencari kadar diskaun yang membuat nilai sekarang semua aliran tunai masa depan sama dengan harga bon.

Formula YTM: Agak kompleks, tetapi ia menyamakan nilai sekarang aliran tunai masa depan dengan harga pasaran semasa.

3. Pulangan kepada Panggilan (YTC)

Bagi bon panggilan, YTC adalah penting. Ia dikira secara serupa dengan YTM tetapi menggunakan tarikh panggilan bon dan harga sebagai ganti tarikh matangnya. 

Pulangan ini penting kerana penerbit mungkin memulangkan bon awal, mengubah pulangan anda. 

Pengiraan YTC: Meniru YTM tetapi dengan fokus kepada tarikh panggilan, mengambil kira pilihan penerbit untuk memanggil bon awal.

4. Hasil Terburuk (YTW)

YTW adalah hasil terendah yang anda mungkin terima, menggabungkan YTM dan YTC untuk menunjukkan skenario terburuk. 

Ia adalah hasil minimum di antara dipanggil awal atau dikekalkan hingga matang, mengambil kira kemungkinan terperangkap dengan pulangan yang lebih rendah. 

Formula YTW: Pada dasarnya, ia adalah antara YTC atau YTM yang lebih rendah, yang mana yang kurang menguntungkan kepada anda, memastikan anda tahu paling sedikit yang mungkin anda peroleh. 

7 Pemacu Utama Hasil Bon: Mengapa Anda Perlu Mengetahui Setiap Satu

Inilah faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil bon:

1. Kadar Faedah

Terangkan begini: apabila bank besar menurunkan kadar, bon membayar kurang

Mengapa? Kerana orang mencari tempat lain untuk melabur wang mereka, seperti dalam bon kerajaan, kerana bank memberi mereka sangat sedikit.

2. Penarafan Kredit

Agensi seperti Moody’s atau Fitch menilai penerbit-penerbit bon untuk menunjukkan seberapa mungkin mereka akan membayar anda balik.

Penarafan yang lebih baik? Harga bon yang lebih tinggi. Jika penarafan merosot, begitu juga harganya. Pelabur mengorek lebih dalam, melebihi penarafan tersebut, sambil memeriksa kesihatan kewangan penerbit untuk menilai risiko.

Bon yang lebih berisiko perlu membayar anda lebih untuk menjadikannya berbaloi bagi anda.

3. Inflasi

Inflasi adalah mimpi ngeri bon. Ia akan merosakkan nilai pulangan anda.

Inflasi tinggi? Wang tunai masa depan bon anda tidak akan membeli sebanyak pada hari ini. Bon dan inflasi tidak serasi.

4. Masa Matang

Bond dengan jangka hayat yang lebih panjang bergerak lebih banyak dengan perubahan kadar faedah.

Kadar meningkat, harga bon jangka panjang turun lebih daripada bon jangka pendek mereka.

Itulah tarian durasi bon.

5. Bekalan dan Permintaan

Mudah: lebih ramai orang mahukan bon, harga meningkat, hasil menurun. Permintaan berkurang? Harga jatuh, dan hasil meningkat.

Ini adalah teeter totter pasaran bon.

6. Keadaan Ekonomi

Apa bila ekonomi sedang berkembang, pelabur cenderung kepada saham atau pelaburan lain, menjadikan bon diabaikan.

Ini menyebabkan hasil bon meningkat, kerana bon berusaha lebih untuk kelihatan menarik.

7. Peristiwa Politik dan Geopolitik

Perang, kekacauan politik, atau bencana alam menjadikan segalanya, termasuk bon, lebih berisiko. Risiko yang lebih tinggi bermaksud hasil yang lebih tinggi. Pelabur mahukan pampasan atas kebimbangan ekstra.

Bon nampaknya mudah – beli, simpan, dapat bayaran. Tetapi, perhatikan hasilnya, terutama dengan bon yang boleh dipanggil yang tricky. Ketahui apa yang anda akan sertai.

Pensyarah

Mengenal pasti hasil bon adalah kunci untuk menavigasi landskap pelaburan, membolehkan pendekatan strategik untuk mengoptimalkan pulangan dan mengurus risiko. 

Pengetahuan ini memberi kuasa kepada pelabur untuk membuat keputusan yang berinformasi dalam pasaran kewangan yang sentiasa berubah.

Baca dalam bahasa lain