วิธีที่นโยบายธนาคารกลางส่งผลต่อแนวโน้มของตลาดห้ารูปแบบ

ธนาคารกลาง และนโยบายของพวกเขามีอิทธิพลต่อทิวทิวของเศรษฐกิจโลกอย่างมาก

การเข้าใจการวิวัฒนาการของพวกเขาจะเปิดเผยบทบาทสำคัญของพวกเขาในการส่งเสริมแนวโน้มในตลาดวันนี้ โดยเน้นถึงการเดินทางของพวกเขาจากการบริหารเงินตราไปสู่การช่วยทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและเจริญเติบโต

ADVERTISEMENT

จะเป็นธนาคารกลางคืออะไร?

ธนาคารกลางคือสถาบันการเงินที่ได้รับสิทธิในการควบคุมการผลิตและการกระจายของเงินและเครดิตสำหรับชาติหรือกลุ่มชาติ 

หน้าที่หลักของมันคือการบริหารจัดการสกุลเงินของรัฐ การจัดหาสินทรัพย์และอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเทศ 

ธนาคารกลางยังดูแลระบบการเงินทางพาณิชย์ของประเทศของตนและเป็นให้บริการเงินกู้ของระบบธนาคารเมื่อเกิดวิกฤตการเงิน

ADVERTISEMENT

อย่างธุรกิจนั้นคือนโยบายการเงินสำหรับธนาคารกลางคืออะไร?

นโยบายการเงินของธนาคารกลางหมายถึง การดำเนินการและกลยุทธ์ ที่ธนาคารกลางใช้ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเงินของประเทศ

นโยบายเหล่านี้รวมถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ย การควบคุมปริมาณเงินผ่านการดำเนินการในตลาดเปิด และการรักษาความมั่นคงของระบบการเงิน

ผ่านกลไกเหล่านี้ ธนาคารกลางมุ่งเน้นที่จะควบคุม อินฟเลชั่น ควบคุมการจ้างงาน และ ยึดมั่น เงินตรา ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทั่วไปของเศรษฐกิจ

ADVERTISEMENT

การเปลี่ยนแปลงสำคัญในนโยบายการเงินกลางและผลกระทบของมัน

ในระหว่างศตวรรษ นโยบายการเงินกลางได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มของตลาด 

ช่วงเวลาที่สำคัญเหล่านี้เป็นเส้นทางการพัฒนาบทบาทและกลยุทธ์ของธนาคารกลางในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ

  • ค.ศ. 1694: การสร้างบัญชีกลางอังกฤษเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธนาคารกลางในยุคสมัยทันสมัย ถูกสร้างขึ้นเพื่อเงินทุนให้กับการรบที่ต่อสู้กับประเทศฝรั่งเศส ซึ่งนำเสนอแนวคิดของการยืมเงินให้กับรัฐบาลของชาติ
  • ค.ศ. 1913: การสร้างระบบส่งเสริมแหล่งเงินในรัฐสหรัฐอเมริกานำเข้าระบบธนาคารกลางที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับความกลัวสำหรับการจ่ายเงินในธนาคารและเป็นผู้ให้เงินกูดสุดท้าย
  • ทศวรรษ 1930: ในช่วงวิกฤตการณ์ใหญ่ ธนาคารกลางเริ่มมีบทบาทที่มากขึ้นในการควบคุมเศรษฐกิจ โยงการใช้นโยบายเงินในการต่อวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ
  • ค.ศ. 1971: การสิ้นสุดระบบเบรตตัน วูดส์ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่อัตราแลกเปลี่ยนลอย ทำให้บทบาทของธนาคารกลางในการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนและควบคุมการเงิน
  • ค.ศ. 2008: วิกฤตการณ์การเงินของระดับโลก นำธนาคารกลางทั่วโลกมาใช้นโยบายการเงินที่ไม่ธรรมดา เช่น การเพิ่มเงินประจำปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเติมเงินเข้าสู่ระบบการเงินโดยตรง

วิธีห้าทางที่นโยบายการเงินกลางมีผลต่อแนวโน้มของตลาด

ธนาคารกลางมีผลกระทบมากต่อแนวโน้มของตลาดผ่านการตัดสินใจในการทำนโยบาย

การปรับอัตราดอกเบี้ยสามารถกระตุ้นหรือลดความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจได้ ซึ่งมีผลต่อด้านต่างๆ เช่น ราคาหุ้น และการจ้างงาน

นี่เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับนักลงทุน ธุรกิจ และผู้สมัครงานในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การเข้าใจการกระทำของธนาคารกลางช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

1. ราคาหุ้น

ธนาคารกลางมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ย

การลดอัตราดอกเบี้ยทำให้การกู้ยืมเงินถูกลดลง กระตุ้นการลงทุนในหุ้นเพื่อได้ผลตอบแทนสูงขึ้น ทำให้มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างและเคล็ดลับ

เมื่อธนาคารแห่งสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ย ตลาดหุ้นมักจะขึ้นตอบสนองกัน ตามที่เห็นในแนวโน้มประวัติศาสตร์

นักลงทุนควรติดตามประกาศของธนาคารกลางเรื่องอัตราดอกเบี้ยเป็นตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น

2. อินฟเลชั่น

โดยการควบคุมปริมาณเงินและกำหนดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลางส่งผลตรงต่อระดับอินฟเลชั่น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย อาจลดการสร้างรายจ่ายและชะลออินฟเลชั่น ในขณะที่การลดอัตราดอกเบี้ย อาจทำให้การสร้างรายจ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจร้อนขึ้นได้

ตัวอย่างและเคล็ดลับ

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จัดการเป้าหมายการเงินผ่านเครื่องมือนโยบายการเงิน เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการใช้นโยบายการบริการปริมาณ

ผู้เฝ้าระวังและนักลงทุนควรพิจารณาแนวโน้มในเรื่องการเงินที่ได้รับบังคับบัญชาจากนโยบายของธนาคารกลางเมื่อวาผลวามิเต็มให้เงินลงทุนของตนโดยมองหาสินทรัพย์ที่มักเป็นการป้องกันตัวต้านเท่าเทียมกันสำหรับความวาดในราคาเช่นทองหรือพันธบอรกที่ผูกอนุญาต”

3. อัตราแลกเปลี่ยน

นโยบายของธนาคารกลางมีผลต่อมูลค่าของ เงินตราของประเทศ

อัตราดอกเบี้ยสูงสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มความต้องการและมูลค่าของเงินตรา ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยต่ำสามารถลดมูลค่าของเงินตรา

ตัวอย่างและเคล็ดลับ

การเข้ามาแก้ไขตลาดเงินตราของธนาคารแห่งญี่ปุ่นมีผลต่อมูลค่าของเงินเยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ

นักเทรด Forex ควรสังเกตนโยบายของธนาคารกลางในประเทศต่าง ๆ เพื่อทำนายความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแรงของสกุลเงิน

อัตราการจ้างงาน

ผ่านนโยบายเงินการเศรษฐกิจ ธนาคารกลางสามารถมีอิทธิพลต่อระดับการจ้างงาน อัตราดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนธุรกิจให้ขยายตัว อาจสร้างงานมากขึ้นได้

ตัวอย่างและเคล็ดลับ

มารยาทคู่ใจของสำนักลุ่มรีเซิร์ฟเป็นการช่วยเพิ่มความรับจ้างและเชื่อมั่นในการตัดสินใจนโยบายของตน

ผู้สมัครงานและผู้ตัดสินใจหรือข้าราชการสามารถวัดประสิทธิภาพของเศรษฐกิจและแนวโน้มของตลาดแรงงาน โดยการสังเกตท่าทีของธนาคารกลางต่ออัตราดอกเบี้ยและการขยายเงิน

5. การเติบโตทางเศรษฐกิจ

นโยบายการเงินสำคัญสำหรับการ บริหารการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยควบคุมอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมและการลงทุนและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เสถียรสำหรับการเติบโต

ตัวอย่างและเคล็ดลับ

สำนักงานจำหน่ายแห่งสหรัฐใช้อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงระหว่างช่วงขาดโอกาสเศรษฐกิจเพื่อสร้างกระต่ายให้กู้ยืมและลงทุน

ผู้นำธุรกิจและนักลงทุนควรจะปรับสร้างแผนขยายและตัดสินใจลงทุนตามการมองเห็นทางเศรษฐกิจทั่วไปที่ถูกรูปร่างด้วยนโยบายของธนาคารกลาง

การผลประโยชน์จากนโยบายของธนาคารกลางอย่างไร?

นโยบายของธนาคารกลางมีอิทธิพลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อด้านต่าง ๆ ของตลาด

โดยที่คุณเข้าใจเรื่องนโยบายเหล่านี้ คุณสามารถวางตัวเองให้ได้ประโยชน์จากการย้ายเปลี่ยนที่พวกเขาก่อให้เกิด

นี่คือวิธีที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์:

1. ตัดสินใจลงทุนโดยมีข้อมูลชัดเจน

การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสามารถทำนายแนวโน้มของตลาดหุ้นได้ เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง หุ้นมักขึ้นราคาได้

อยู่อย่างถูกต้องโดยจะให้สาระสำคัญให้กับกลยุทธ์การลงทุนของคุณให้เข้าสอดคล่องกับการกระทำของธนาคารกลาง

2. ปกป้องเงินออมของคุณจากการเสื่อมค่า

การเสื่อมค่าจะทำให้ค่าซื้อลดลง ธนาคารกลางมุ่งเน้นการเสื่อมค่าเพื่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจ

เลือก สินทรัพย์ทนทานต่อการเสื่อมค่า เช่น หลักทรัพย์ป้องกันการเสื่อมค่าหนี้สหกรณ์ (TIPS) เมื่อคาดว่าอัตราการเสื่อมค่าจะเพิ่มขึ้น

3. Capitalize on Currency Fluctuations

อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของธนาคารกลาง หากธนาคารกลางของคุณกำลังเพิ่มอัตราดอกเบี้ย สกุลเงินของคุณอาจเสถียรขึ้น

ใช้ความรู้นี้ในการซื้อขายฟอร์เร็กซ์ หรือเมื่อแลกเปลี่ยนเงินสำหรับการเดินทาง

4. คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน

อัตราการจ้างงานได้รับผลกระทบจากนโยบายของธนาคารกลาง นโยบายที่เพิ่มขึ้นอาจส่งสัญญาณถึงโอกาสงานที่เพิ่มขึ้น ใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนอาชีพหรือขยายธุรกิจ

5. ใช้ประโยชน์จากวงจรการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การเติบโตทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินของธนาคารกลาง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตอาจเป็นเวลาที่ดีในการลงทุนในการ<​strong>ขยายธุรกิจหรือเข้าสู่ตลาดใหม่

สรุป

ธนาคารกลาง เป็นผู้เล่นบทบาทที่สำคัญในการรูปร่างผลสักระบบเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อทุกอย่างตั้งแต่แนวโน้มของตลาดไปจนถึงความมั่นคงของระดับโลก

โดยการเข้าใจนโยบายและผลกระทบทางประวัติศาสตร์ของพวกเขา บุคคลและธุรกิจสามารถนำทางในสายตาการเงินได้อย่างดีขึ้น ทำให้สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่มีความท้าทายเป็นโอกาสในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง

อ่านในภาษาอื่น