Piecas veikas, kā centrālās bankas politika ietekmē tirgus tendences

Cenrādības bankas un to politikas ir būtiski veidojušas globālās ekonomikas ainavas.

Saprotot to evolūciju, tiek atklāta to būtiskā loma ietekmējot šodienas tirgus tendences, uzsvērot to ceļojumu no valūtu pārvaldīšanas līdz ekonomiskās stabilitātes un izaugsmes vadīšanai.

ADVERTISEMENT

Kas ir Centrālā banka?

Centrālā banka ir finanšu iestāde, kas tiek dotas priekšrocības pār naudas un kredīta ražošanu un izplatīšanu valstij vai grupai valstu.

Tas galvenokārt ir paredzēts, lai pārvaldītu valsts valūtu, naudas apgādi un procentu likmes.

Centrālās bankas arī uzraudzīt savas attiecīgās valsts komercbanku sistēmu un darboties kā pēdējās palīdzības aizdevēji banku sektoram finanšu krīžu laikā.

ADVERTISEMENT

Kas ir centrālās banku politikas?

Centrālās banku politikas attiecas uz centrālās bankas veiktajām darbībām un stratēģijām, ko tā izmanto, lai pārvaldītu valsts ekonomisko un finansiālo stabilitāti.

Šīs politikas ietver procentu likmju noteikšanu, naudas apgrozības regulēšanu ar atklto tirgu operācijām un finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanu.

Ar šiem mehānismiem centrālās bankas cenšas kontrolēt inflāciju, pārvaldīt nodarbinātības līmeņus un stabilizēt valūtu, tādējādi ietekmējot kopējo ekonomisko izaugsmi.

ADVERTISEMENT

Galvenās izmaiņas centrālo banku politikās un to ietekme

Gadsimtu gaitā centrālo banku politikas ir piedzīvojušas būtiskas transformācijas, kas dziļi ietekmējušas globālās ekonomikas un tirgus tendences.

Šie būtiskie brīži atzīmē centrālo banku lomu un stratēģiju attīstību ekonomikas pārvaldībā.

  • 1694: Anglijas Bankas dibināšana atzīmēja mūsdienu centrālās bankas sākumu. Tā galvenokārt tika izveidota, lai finansētu kara pūliņus pret Franciju, ieviešot valsts bankas koncepciju, kas aizdod valdībai.
  • 1913: Federal Reserve System izveidošana Amerikas Savienotajās Valstīs ieviesa centrālo banku sistēmu, kura bija domāta, lai risinātu banku panikas un būtu pēdējais kreditora iestāde.
  • 1930tie gadi: Lielās depresijas laikā centrālās bankas sāka ieņemt aktīvāku lomu ekonomikas stabilizācijā, pārslēdzoties uz monetārās politikas fokusu, lai cīnītos pret ekonomiskajām lejupslīdēm.
  • 1971: Brettonvudas sistēmas beigas iezīmēja pāreju uz plūstošiem valūtas kursiem, ievērojami mainot centrālo banku lomu valūtas kursu pārvaldībā un inflācijas kontrolei.
  • 2008: Globālā finanšu krīze lika centrālajām bankām visā pasaulē pieņemt neliecīgas monetāras politikas, piemēram, kvantitatīvo atvieglošanu, lai stimulētu ekonomiku, tieši ieviešot likviditāti finanšu sistēmā.

Pieci veidi, kā centrālās bankas politika ietekmē tirgus tendences

Centrālajām bankām ir liela ietekme uz tirgus tendencēm ar savām politikas izvēlēm. 

Procentu likmju regulēšana var vai nu palielināt, vai samazināt ekonomiku, ietekmējot visu, sākot no akciju cenu līdz nodarbinātībai

Šis sniedz svarīgus ieteikumus investoriem, uzņēmumiem un darba meklētājiem, lai pieņemtu gudras lēmumu. Zināšanas par centrālās bankas rīcību palīdz interesentiem pielāgoties tirgus izmaiņām, lai iegūtu labākus rezultātus.

1. Akciju cenas

Centrālās bankas ietekmē akciju cenas ar procentu likmju korekcijām

Procentu likmju samazināšana padara aizņemšanos lētāku, veicinot ieguldījumus akcijās, lai iegūtu augstāku atdevi, tādējādi palielinot tirgus novērtējumus.

Piemērs un ieteikums

Kad ASV Federālā rezerve samazina procentu likmes, birža bieži reaģē uz to, uzrādot pieaugumu, kā redzams vēsturiskajos tendencēs.

Investoriem vajadzētu uzmanīgi sekot centrālās bankas paziņojumiem par procentu likmēm kā galvenam rādītājam par biržas kustībām.

2. Inflācija

Centrālās bankas, kontrolējot naudas apgrozījumu un nosakot procentu likmes, tieši ietekmē inflācijas līmeni.

Augstākas likmes var ierobežot tēriņus un palēnināt inflāciju, bet zemākas likmes var palielināt tēriņus, potenciāli virsildot ekonomiku.

Piemērs un padoms

Eiropas Centrālā Banka (ECB) pārvalda inflācijas mērķus, izmantojot savus monetāros instrumentus, piemēram, mainot likmes vai iesaistoties kvantitatīvās atvieglošanas pasākumos.

Ietaupītājiem un investoriem vajadzētu ņemt vērā inflācijas tendences, kas ietekmē centrālās bankas politikas, plānojot savu portfeli, meklējot aktīvus, kas parasti aizsargā pret inflāciju, piemēram, zeltu vai inflācijai saistītas obligācijas.

3. Maiņas kursi

Centrālās bankas politika ietekmē valsts valūtas vērtību. 

Augstākas procentu likmes var piesaistīt ārējo ieguldījumu, palielinot valūtas pieprasījumu un vērtību, bet zemākas likmes var samazināt tās vērtību.

Piemērs un ieteikums

Japānas Bankas iejaukšanās valūtas tirgū ietekmē jēnu vērtību pret citām valūtām.

Foreksa tirgotājiem vajadzētu uzmanīgi sekot līdzi centrālās bankas politikas izmaiņām dažādās valstīs, lai paredzētu valūtas stiprumu vai vājumu.

4. Nodarbinātības likmes

Ar monetāro politiku centrālās bankas var ietekmēt nodarbinātības līmeni. Zemākas procentu likmes veicina uzņēmumu paplašināšanos, iespējams, radot vairāk darbvietu.

Piemērs un ieteikums

Federālās rezerves dubultais mandāts ietver nodarbinātības maksimizēšanu un tās politikas lēmumu ietekmēšanu.

Darba meklētāji un politikas veidotāji var novērtēt ekonomisko veselību un darba tirgus tendences, vērojot centrālās bankas nostāju attiecībā uz procentu likmēm un monetāro ekspansiju.

5. Ekonomiskā izaugsme

Centrālajām banku politikām ir būtiska loma ekonomiskās izaugsmes vadībā, kontrolējot aizņēmumu izmaksas un inflāciju, un veicinot stabilu vidi izaugsmei.

Piemērs un ieteikums

Fedrālā rezerve ekonomisko lejupslīžu laikā izmanto samazinātas procentu likmes, lai veicinātu aizņemšanos un investīcijas.

Uzņēmēju un uzņēmumu vadītājiem vajadzētu saskaņot savus paplašināšanas plānus un investīciju lēmumus ar plašāku ekonomisko izredžu skatu, ko veido centrālo banku politikas.

Kā Jūs Varat Gūt Labumu No Centrālās banku politikas?

Centrālās banku politikas veido ekonomisko ainavu, tiekoties dažādām tirgus jomām.

Izprotot šīs politikas, Jūs varat pozicionēties, lai gūtu labumu no tām izraisītajām pārmaiņām.

Šeit ir kā:

1. Veiciet informētus ieguldījumu lēmumus

Centrālās bankas procentu likmju lēmumi var paredzēt akciju tirgus tendences. Kad likmes samazinās, akcijas bieži vien pieaug. 

Paliec soli priekšā, saskaņojot savu ieguldījumu stratēģiju ar centrālās bankas gājieniem.

2. Aizsargājiet savus ietaupījumus pret inflāciju

Inflācija samazina iepirkšanās spēju. Centrālās bankas mērķē inflāciju, lai stabilizētu ekonomiku.

Izvēlieties inflācijai izturīgas vērtspapīrus, piemēram, valsts obligācijas ar inflācijas aizsardzību (TIPS), ja tiek prognozēts inflācijas pieaugums.

3. Izmantojiet valūtas svārstības

Valūtas maiņas kurss svārstās atkarībā no centrālās bankas politikas. Ja jūsu centrālā banka palielina likmes, jūsu valūta varētu nostiprināties.

Izmantojiet šo zināšanu forex tirdzniecībā vai kad apmaināties ar naudu ceļojumam.

4. Paredziet darba tirgus izmaiņas

Nodarbinātības likmes tiek ietekmētas ar centrālās bankas politiku. Ekspansionāra politika var norādīt uz pieaugošām darba iespējām.

Izmantojiet šo informāciju karjeras plānošanai vai biznesa paplašināšanai.

5. Izmantot Ekonomiskās Augšanas Ciklus

Ekonomiskā izaugsme ir cieši saistīta ar centrālās bankas politiku. 

Vides politika izaugsmei var būt labs laiks ieguldīt

paplašināt uzņēmējdarbību vai ienākt tirgū.

Nobeigums

Centrālās bankas spēlē kritisku lomu ekonomisko rezultātu veidošanā, ietekmējot visu no tirgus tendencēm līdz globālajai stabilitātei.

Izprastot viņu politikas un vēsturisko ietekmi, indivīdi un uzņēmumi var labāk izrādīt ceļu finanšu ainavā, pārvēršot izaicinājumus iespējās nepārtraukt mainīgā ekonomiskajā vidē.

Lasīt citā valodā