Câbir bin Hayyân – Modern Kimya’nın Kurucusu

Câbir bin Hayyân

Modern kimya’nın kurucusu meşhur islam bilgini Ebû Mûsa Câbir bin Hayyân. Latince “Geber” ya da “Geberus” Batıda daha ziyâde Geber olarak tanınan islamiyet’te fen bilimlerinin temelini atmış çok yönlü âlim. Câbir bin Hayyân 721 ve 815 yılları arasında yaşadığı bilinen islam âlimi simya, kimya, fizik, astonomi, tıp, mühendislik, coğrafya ve felsefe alanında çalışmalarda bulunmuştur. Hayâtı … Read more