Opanowanie strategii ryzyka ubezpieczeniowego: Co działa i dlaczego

Ubezpieczyciele stają w obliczu kilku strategicznych ryzyk, które stanowią nowe zagrożenia, kwestionujące podstawy ich modeli biznesowych oraz propozycje wartości.  Technologie, które sięgają nowych granic i powodują zmiany w konkurencji, szybko…Czytaj więcej