Simya ve Kimya Arasında ki Farklar

Bu yazımızın içeriğinde ana hatları ile Simya ve Kimya alanlarını açıklayıp arasında ki farklardan bahsedip konuyu aydınlığa kavuşturacağız.

Geçmişi çok eskile tarihlere kadar dayanan simya modern kimya’nın temellerinin atılmasında büyük faydalar sağlamıştır.

ADVERTISEMENT

Simya

Günümüzde ki modern kimya alanında araştırmaların başlamasından yüzlerce sene öncelere dayanan bu eski ilim modern kimyanın temellerinin atılmasında büyük rol oynamıştır.

Simya anlamı itibariyle kutsal kimya olarak adlandırılmaktadır ve tarihçiler tarafından en köklü çalışmaların olduğu Eski Mısır, Çin ve Hindistanı Simyanın ortaya çıkış yeri olarak gösterir.

Modern kimyanın temelleri atılmadan binlerce yıl önce başlayıp 17.yy a kadar çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirdiği maddeleri birbirine karıştırıp farklı ve talep edilen şeyler elde etmeye çalışılan bir ilimdir.

ADVERTISEMENT

İlim dememizin sebebi Simya’nın bir bilim alanı olmayışıdır yalnız Kimya biliminin temellerinin atılmasında büyük bir paya sahip olduğu büyük bir gerçektir.

  • Simya bir bilim dalı değildir.
  • Sadece deneme-yanılma yolu ile çalışırlar.
  • Çalışmalar teorik bir temele dayanmaz.
  • Sistematik bilgiler içermez.
  • Bilgi birikimi oluşmamıştır.

İlk simyacılar metalleri çok iyi kullanabilen zanaatkar kişilerdi.Altın ve Gümüşü kullanarak zenginler için süslü ve pek kıymetli eşyalar yaparlardı.Ucuz sahte malzemeler kullarak’da durumu kötü kimseler için süsler yaparlardı. Adi metalleri altına çok kolay bir şekilde dönüştürebildiklerine inanırılırdı. Metalleri altın rengine getirmek için pek çok kimyasal işlem yaparlardı. Bu işlemler sırasında pek çok kimyasal reaksiyon öğrenip, aparat geliştirdiler.

Kimya

Kimya kelimesi 17.yy’larda maddeler üzerinde oynama yaparak farklı maddeler elde etme olarak tanımlanırdı.Daha sonralara 19.yy’a gelindiğinde ise Modern Kimya oluşturulmuş oldu.Modern Kimya’nın Simya üzerine kurulduğu herkes tarafından kabul edilmektedir.

ADVERTISEMENT

Kimya ile Simya Arasında ki Farklar Nelerdir?

  • Simya modern kimyanın başlangıcı ve öncüsüdür. Simyacıların keşifleri daha sonra kimyacılar tarafından kullanıldı.
  • Simya deneylere ve deneyimlere bağlıydı ve bilimde çok bir temeli yoktu. Kimya hem deney hem bilime dayanır.
  • Modern kimya bilimsel teorilere ve deney sonuçlarına dayanır. Simya ise mit, din, astroloji, sihir, felsefe ve ruhçuluğun karışımıdır.
  • Modern kimyanın çok fazla pratik uygulaması vardır, simya dönemi ise modern kimyanın başlangıcı sayılır.