Türk Tarihinin İlk Darbesi

Mete Han

Türk tarihinin ilk darbesi M.Ö.200’lü yıllara dayanmakta. Mete Han Hunlar, biz Türklerin tarih sahnesindeki ilk topluluklarından birisidir. Uzun yıllar boyunca Çin’i tehdit etmiş, çok geniş bir coğrafyaya hükmetmiş ve bütün Türk boylarını tek bayrak altında toplamışlardır. Büyük Hunların tarihi esasında Çin kaynaklarında M.Ö. 2255 tarihine kadar uzanmaktadır. Bunların İskitlerle ilişkisiz olduğunu söylememiz de olanaksızdır. Zira İskitler ve … Read more

Dünya’nın ilk tapınağı – göbekli tepe

Göbekli tepe mabedi

Tarih akışı’nı değiştiren Dünya’nın ilk tapınağı (mabedi) Göbekli Tepe

Keşif yapılana dek, toplumların yerleşik hayata geçip, tarım ve toplayıcılığı kullanmaya başladıklarını biliyorduk. Daha sonra ise kültürel aktiviteler geliştirdiği, ve bu günlere geldiğimiz bir süreç olarak işlediği düşünülmekteydi.

Oysa  keşif ile kültürel faaliyetler, tarım’ın önüne geçerek insanlığın yüzlerce yıldır savunduğu ve öğrendiği bilgilerin yanlış olduğunu gösterdi.

Göbekli tepe Keşfi

Güneydoğu Anadolu’nun Germuş dağlarında yer alan bu mabed, Neolitik Çağ‘da 9,600 ve 8,200 BCE arasında avcı-toplayıcılar tarafından dikilen anıtsal yuvarlak-oval ve dikdörtgen megalitik yapılar sunmaktadır. Bu anıtlar büyük olasılıkla mezarlık niteliğinde olan ritüellerle bağlantılı olarak kullanılmıştır. Ayırt edici T şeklindeki sütunlar, 11.500 yıl kadar önce Yukarı Mezopotamya’da yaşayan insanların yaşam tarzına ve inançlarına dair fikir veren vahşi hayvanların görüntüleri ile oyulmuştur.

Kaynak: Unesco

Göbekli Tepe Belgeseli

Antik kategorisi altında diğer yazılarımızı okumak için linki tıklayabilirsiniz

Simya

Simya

“Alşimi” olarakta bilinen Simya; değersiz maddeleri altına çevirme, çaresiz hastalıklara tedavi geliştirme ve ölümsüzlüğü elde etmek için yapılan iksir çalışmalarını kapsamaktadır. Simya Nedir? Bilim ve felsefe’nin buluştuğu, çalışmaların bilinen kaynaklarla binlerce yıl öncesine dayandığı ve 1800’lü yıllara kadar çalışmalarını devam ettiren, modern kimya’nın oluşmasında büyük katkılar sağlamış ve temellerini oluşturmuş ilkel yollarla doğa olaylarını ve … Read more

Simya ve Kimya Arasında ki Farklar

simya ve kimya arasındaki farklar

Bu yazımızın içeriğinde ana hatları ile Simya ve Kimya alanlarını açıklayıp arasında ki farklardan bahsedip konuyu aydınlığa kavuşturacağız. Geçmişi çok eskile tarihlere kadar dayanan simya modern kimya’nın temellerinin atılmasında büyük faydalar sağlamıştır. Simya Günümüzde ki modern kimya alanında araştırmaların başlamasından yüzlerce sene öncelere dayanan bu eski ilim modern kimyanın temellerinin atılmasında büyük rol oynamıştır. Simya … Read more

Amazonlar

amazon savaşçılar

Bugun Profesör doktor Gülgün Köroğlu’nun araştırıp derleyip yazdığı yazıya sitemizde yer vereceğiz. Önceleri sadece bir mitoloji olarak kabul edilen amazonlar yani kadın savaşçıların ülkesi sonra ki bulunan deliller ve araştırmalar ile kesinlik kazanmış hatta türk oldukları üzerinde yoğun doğrululklar ortaya çıkmış bulunmaktadır. Amazonların Samsun civarında karadenize dökülen terme çayı (thermedon ırmağı) yakınlarında yaşadıkları kanıtlanmıştır. Amazon … Read more

Altın Oran

altın oran nedir

İngilizce Gold Ratio olan Altın Oran kelimesini sıklıkla duyar esrarengiz bulup tam anlamıyla öğrenmek istiyorsanız  kimya ve bilim olarak sizlere açıklıyoruz. Öncelikle altın oranın yer yüzünün güzellik ve sanat ölçüsü olduğunu bilmenizi isteyerek sözlerime başlamak istiyorum. Altın Oranın Ortaya Çıkışı M.Ö. 570 – M.Ö. 495 yılları arasında yaşamış olan iyonyalı filozof Pisagor, “Bir insanın bütün vücudu ile göbeğine … Read more