Ticaret bakanlığı ile ilişik içerisinde bulunan görev aşamasında bağımsız olan Rekabet kurumu Türk telekominasyon
hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini duyurdu.

Rekabet kurumunun kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yaptığı açıklamada
“Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toptan sabit genişbant internet hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu,
perakende sabit genişbant hizmetleri pazarındaki rakiplerinin hizmet sunmasını ve abone kazanımını
makul olmayan ve haksız gerekçelerle engellemek suretiyle
4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine yürütülen önaraştırma,
Rekabet Kurulu’nca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri
28.02.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu,
bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak
Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 19-10/112-M sayı ile karar verdi.”

Rekabet kurumunun ttnet için 2012 ve 2018 senelerindede benzer şekilde soruşturmalar başlatmıştı.