Türk Tarihinin İlk Darbesi

0
2430
Mete Han
Mete HAN

Türk tarihinin ilk darbesi M.Ö.200’lü yıllara dayanmakta.

Mete Han

Hunlar, biz Türklerin tarih sahnesindeki ilk topluluklarından birisidir. Uzun yıllar boyunca Çin’i tehdit etmiş, çok geniş bir coğrafyaya hükmetmiş ve bütün Türk boylarını tek bayrak altında toplamışlardır.
Büyük Hunların tarihi esasında Çin kaynaklarında M.Ö. 2255 tarihine kadar uzanmaktadır. Bunların İskitlerle ilişkisiz olduğunu söylememiz de olanaksızdır. Zira İskitler ve Hunların birçok özelliği neredeyse aynı denebilecek seviyede benzerlikler göstermektedir. Buna karşılık kaynaklarda adı geçen ilk Hun hükümdarı, ancak Milattan Önce M.Ö. 221 yılına rastlar. Bu kişi Mete Han’ın babası Teoman’dır.

Mete Han İsmi

İsmi kaynaklarda Mo-tu olarak geçse de Eski Çince bir okunuş kuralı sebebiyle esas adı Bahadır olarak telaffuz edilmektedir. Fakat Mo-to adının ilk çevirilerde yanlış okunması sebebiyle Mete Han ismi yerleştiği için bu şekilde kullanılmaktadır.

Hun İmparatorluğu

Mete babası Teoman’ın ulu hatun eşinden doğan en büyük oğlu ve veliahtıdır.

Teoman Çin kökenli ikinci bir eş almıştır ve ondanda 2 oğlu olmuştur.

Eski türk devletlerinde taht veraset hukuku ancak, Hükümdarın ilk eşinden olan çocuklara tahta çıkma hakkı tanıyordu. Bu sebeble tahtın gerçek varisi Mete olsa da hükümdar eşinin etkisi altında kalarak 2.çocuğunu Mete’den daha çok tutuyor ve onu daha fazla ayırıyordu.

Teoman töre’nin, beylerin ve halkın baskısından çekindiği için Mete’nin taht hakkını direk alamamıştı.
Bu sebeble Mete’yi bir kabile ile yaptığı antlaşmaya garanti olarak esir vermiştir.
Sonrasında bahane ile bu kabileye saldırarak Mete’nin ölüm fermanını imzalamıştır.
Fakat Mete bir at bularak kabileden kurtulmuştur.
Mete’nin kurtulması üzerine Teoman çok şaşırmış ve ödül olarak oğlunun emrine 1 tümen asker vermiştir.

Mete Han’ın Darbe Hazırlıkları

Mete Han Emrinde ki askerleri çok iyi bir şekilde tek yumruk olacak şekilde eğitiyordu.
Mete ok atmayı çok severdi ve kendi icadı olan ıslıklı oku askerleri eğitmede kullanmaya başladı.
Askerleri karşısına alıp ıslıklı oku anlattı ve nereye ok atarsa askerlerinde oraya ok atması emrini verdi.

çavuş oku
Mete Han Islıklı ok

Mete’nin amacı tereddüt etmeyen ve kendine sonsuz sadık bir ordu yetiştirmekti.
Mete sadakati test etmek için ıslıklı oku önce en sevdiği atına sonra hanımına doğru attı.
Tereddüt edenleri anında infaz ettirdi.
Sonrasında oku babasının en sevdiği atına doğru attı ve tüm askerlerin yaylarını o tarafa çevirdiğini gördü.
Mete artık sadık bir ordu yetiştirdiğine emin olmuştu.
Mete Han ve Teoman bir gün avlanırken ceylan gördüler.
Mete yayı gerdi fakat oku babasına doğru çevirdi.
Ardından tüm askerler oklarını imparator’a doğru çevirdi.
Sonrasında Mete emrinde ki askerlere, babasının takipçisi devlet adamlarını, 2.eşini ve kardeşlerini öldürttü.
Bu mücadele sonrasında Mete, Han olarak yönetimin başına geçti.
Hun İmparatorluğu, Mete Han döneminde en parlak dönemlerini yaşayacaktı.