Oksijen

3
4560
O2 gazı

Oksijen Nedir?

Bu element için en önemli element ifadesi’ni kullansak sanırım yanlış etmiş olmayız.

Hayat döngüsünün devamı yalnızca oksijenin varlığı ile mümkün olabilir.Tüm canlıların yaşam kaynağı hava’dan teneffüs ettiğimiz bu gaz ile mümkün olabilir.

Hava’da bulunan gazların yalnızca %21’lik kısmı yani yaklaşık 1/5′ Oksijen’dir. Nefes demektir, hayat demektir ve en önemlisi doğa için olmazsa olmaz demektir.

oksijen
görsel:o2

Oksijen’in Tarihi

Oksijen gazı evren’in var oluşundan bu yana kullanılmaktadır fakat keşfi çok yakın sayılabilecek bi zamana 250 sene öncesine denk gelmektedir.

Yunanca dan bugünlere gelen bir ifade olan oxygen, “oxus (asit)” ve “gennan (oluşturmak)” sözcüklerinin türetilmesiyle oluşmuştur.

Oksijen gazı’nın ilk keşfi aslen İsveç’li olan kimyager ve eczacı Carl Wilhelm Scheele tarafından 1772 senesinde bir deney sırasında potasyum nitrat ve cıva oksidin ısıtılması ile keşfedildi.Ancak kimyager C. Wilhelm Scheele bu keşfi yayınlamakta geçikince buluş dönemin ünlü kimyager ve fizikçisi Joseph Priestley’e kaldı.1774 senesinde kimyasal deneyler üzerinde çalışan ingiliz kimyager, civa oksidi daha çok ısıtarak termak olarak ayrıştırdı ve saf oksijen elde etti.İngiliz kimyager Priestley eczacı kimyager Carl’ın yaptığı hata’ya düşmeyerek aynı sene içerisinde bir makale yayınlayarak bilim çevresine oksijenin keşfini duyurmuş ve oksijeni ilk keşfeden adam olarak anılma ünvanının’da sahibi olmuştur.

Daha sonraları Fransız kimyacı Antoine Laurent de Lavoisier bu gazı keşfeden adamın bilgilerinden yararlanarak bu gazın hava içerisinde bulunduğunu, yanma ve solunum için çok önemli olduğunu’da Oksijenin özelliklerine eklemiş oldu.Aynı zamanda Fransız kimyacı bu gazın asitlerin içinde’de bulunduğunu belirterek element için asit oluşturucu anlamına gelen ‘oksijen‘ adını verdi.

Böylece oksijen hakkında pek çok sır aydınlanmış oldu.

Oksijen’in Kimyasal Özellikleri

Oksijen’in Periyodik simgesi ‘O’ şekilde ve atom numarası ise 8’dir.Ergime noktası -218,kaynama noktası -183°’dir.

Renksiz kokusuz ve yakıcı özelliği olan bu element ametal bir gazdır.